RECOVERY RESORT

INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

Recovery Resort je moderné rezidenčné terapeutické zariadenie zamerané na duševné zdravie, ktoré formou pobytov poskytuje účinnú terapiu, kvalitnú rehabilitáciu a nadštandardnú starostlivosť pri širokej škále problémov s psychikou, emóciami a správaním. 

Počas terapeutického pobytu v nádhernom prírodnom prostredí Liptova majú klienti k dispozícii komfortné ubytovanie, kompletné hotelové služby, zdravé stravovanie a absolútnu diskrétnosť.

Projekt Recovery Resort prináša efektívnu pomoc pre širokú cieľovú skupinu, ponúka jedinečný koncept, disponuje ideálnym prevádzkovým objektom, má množstvo konkurenčných výhod a dlhodobo udržateľnú ziskovosť. Recovery Resort má kapacitu do 50 klientov a nie je zdravotníckym zariadením. Otvorenie centra je plánované na jeseň.

Ak hľadáte príležitosť investovať do zmysluplného projektu so zaujímavým ročným výnosom, tak Recovery Resort môže byť pre Vás tou správnou voľbou. Investícia je možná už od 20.000 Eur.

Stav duševného zdravia slovenskej populácie bol dlhodobo prehliadaný. Aktuálne trendy všeobecného záujmu o túto oblasť vytvárajú veľmi priaznivé podmienky na to, aby sa aj kvalitná starostlivosť o duševné zdravie v súkromných zariadeniach rozvíjala a etablovala na Slovensku ako súčasť každej vyspelej spoločnosti.

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Výskyt duševných porúch na Slovensku dosahuje dlhodobo na vysokú úroveň. 

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2017 trpí každý 8. obyvateľ Slovenska psychickou poruchou.

V roku 2018 bolo na Slovensku uskutočnených
1,8 milióna vyšetrení v psychiatrických ambulanciách,
384.000 krát diagnostikovaná psychická porucha,
44.000 krát hospitalizácia kvôli psychickej poruche.

Podľa NCZI sú údaje o výskyte psychických porúch značne podhodnotené. Napríklad až 75% ľudí trpiacich úzkosťou, depresiou či závislosťou na alkohole sa zatiaľ nelieči

Výskyt duševných porúch na Slovensku dosahuje dlhodobo na vysokú úroveň

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2017 trpí každý 8. obyvateľ Slovenska psychickou poruchou.

V roku 2018 bolo na Slovensku vykonaných 
1,8 milióna vyšetrení v psychiatrických ambulanciách, 384.000 krát diagnostikovaná psychická porucha a 44.000 krát hospitalizácia kvôli psychickej poruche.

Podľa NCZI sú údaje o výskyte psychických porúch značne podhodnotené. Napríklad až 75% ľudí trpiacich úzkosťou, depresiou či závislosťou na alkohole sa zatiaľ nelieči

CHÝBA ÚČINNÁ POMOC​

Ambulantná starostlivosť
• Významný nedostatok psychiatrov.
• Denne vyšetria viac ako 30 pacientov.
• Vyšetrenie trvá max. 15 minút
• Na vyšetrenie sa čaká 2 mesiace.
• Chýbajú stovky klinických psychológov a psychoterapeutov.

Ústavná starostlivosť
• Iba liečba závažných foriem porúch a ťažších závislostí.
• Nízka úroveň starostlivosti a vybavenia zariadení.
• Nízka účinnosť terapie, primárne medikamentózna liečba. 

Moderné zariadenia s účinnou terapiou a vyššou úrovňou služieb na Slovensku chýbajú. My prinášame riešenie …

Ambulantná starostlivosť
Na Slovensku je nedostatok psychiatrov. Tí denne vyšetria viac ako 30 pacientov, pričom vyšetrenie trvá max. 15 minút a na vyšetrenie sa čaká približne 2 mesiace.  Chýbajú tiež stovky klinických psychológov a psychoterapeutov.

Ústavná starostlivosť (štátna)
Je u nás zameraná iba na liečbu závažných foriem porúch a ťažších závislostí. Pacienti musia znášať nízku úroveň starostlivosti a technického vybavenia zariadení. Nízka je tiež účinnosť poskytovanej liečby, ktorá je hlavne medikamentózna. 

Moderné zariadenia s účinnou terapiou a vyššou úrovňou služieb na Slovensku úplne chýbajú. My prinášame riešenie …

RecoveryResort logo

Unikátna kombinácia vzácnych hodnôt.
Efektívna pomoc, nadštandardná starostlivosť a nádherné prírodné prostredie.

Unikátna kombinácia vzácnych hodnôt. Efektívna pomoc, nadštandardná starostlivosť a nádherné prírodné prostredie.

OBLASTI POMOCI

Recovery Resort sa špecializuje na liečbu stredne ťažkých a ľahších foriem problémov s psychikou, emóciami a správaním, u ktorých je reálny predpoklad, že s využitím účinnej terapie je možné dosiahnuť významné a dlhodobé zlepšenie stavu.

• Úzkosti
• Panická porucha
• Fóbie
• Stres
• Syndróm vyhorenia 
• Náročné životné situácie
• Poruchy nálad, depresie
• Závislosti
• Poruchy spánku
• Poruchy príjmu potravy
• Sebavedomie a osobnosť

Recovery Resort sa špecializuje na liečbu stredne ťažkých a ľahších foriem problémov s psychikou, emóciami a správaním, u ktorých je reálny predpoklad, že s využitím účinnej terapie je možné dosiahnuť významné a dlhodobé zlepšenie stavu.

• Úzkosti
• Panická porucha
• Fóbie
• Stres
• Syndróm vyhorenia 
• Náročné životné situácie
• Poruchy nálad, depresie
• Závislosti
• Poruchy spánku
• Poruchy príjmu potravy
• Sebavedomie a osobnosť

terapeutický prístup

Centrum využíva veľmi účinnú metódu v súlade s modernou psychoterapiou, ktorá umožňuje dosiahnuť významné a udržateľné zlepšenia stavu. Ide o spoľahlivý spôsob pomoci pri širokej škále psychických porúch. Touto metódou sme pomohli už stovkám klientov.

Hlavné znaky nášho prístupu
• Zameranie na prvotné príčiny problémov, nie len prejavy.
• Integratívna terapia – kombinuje rôzne metódy pomoci.
• Celostný prístup – rieši psychickú, telesnú a duševnú oblasť.
• Založená na vedeckých poznatkoch z rôznych odborov.

Najpoužívanejšie terapeutické metódy
• Kognitívno-behaviorálna terapia, REBT, PST
• Hypnoterapia, katatýmno-imaginatívna terapia
• Mindfulness, autogénny tréning, relaxačné techniky
• Osobné poradenstvo, koučing a mentoring

Centrum využíva veľmi účinnú metódu v súlade s modernou psychoterapiou, ktorá umožňuje dosiahnuť významné a udržateľné zlepšenia stavu. Ide o spoľahlivý spôsob pomoci pri širokej škále psychických porúch. Touto metódou sme pomohli už stovkám klientov.

Hlavné znaky nášho prístupu
• Zameranie na riešenie prvotných príčin problémov, nie len ich prejavy.
Integratívna terapia – kombinuje rôzne metódy pomoci pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.
Celostný prístup – rieši psychickú, telesnú, duševnú a často aj interpersonálnu oblasť.
Založená na vedeckých poznatkoch z rôznych odborov.

Najpoužívanejšie terapeutické metódy
Kognitívno-behaviorálna terapia, REBT, PST, hypnoterapia, katatýmno-imaginatívna terapia, mindfulness, autogénny tréning, relaxačné techniky, osobné poradenstvo, koučing a mnoho ďalších.

FORMY TERAPIE

Služby sú poskytované formou špecializovaných programov, ktoré klienti absolvujú počas pobytov. Podstupujú tak intenzívnu a súvislú pomoc v kontrolovanom prostredí. Klienti tým získajú možnosť plne sa sústrediť na dosiahnutie želaných zmien a tiež odstup od všetkých starostí bežného života.

K dispozícii sú 3 druhy programov v trvaní 2-12 týždňov, (najčastejšie 3-4 týždne)
• Terapeutické programy
• Rehabilitačné programy
• Relaxačné programy

Programy obsahujú rôzne formy pomoci 
• Individuálne sedenia s terapeutom
• Skupinové terapie s tematickým zameraním
• Vzdelávacie semináre a psychoedukácia
• Podporné terapie, hypnóza a audio štúdio
• Doplnkové terapie

Služby sú poskytované formou špecializovaných programov, ktoré klienti absolvujú počas pobytov. Podstupujú tak intenzívnu a súvislú pomoc v kontrolovanom prostredí. Klienti tým získajú možnosť plne sa sústrediť na dosiahnutie želaných zmien a tiež odstup od všetkých starostí bežného života.

Centrum poskytuje 3 druhy  programov v trvaní 2-12 týždňov (obvykle 3-4 týždne)
• Terapeutické programy
• Rehabilitačné programy
• Relaxačné programy

Programy obsahujú rôzne formy pomoci 
• Individuálne sedenia s terapeutom
• Skupinové terapie s tematickým zameraním
• Vzdelávacie semináre a psychoedukácia
• Podporné terapie, hypnóza a audio štúdio
• Doplnkové terapie

kvalitná rehabilitácia

Základom dokonalej rehabilitácie v centre Recovery Resort je veľmi zdravé vysokohorské prostredie národného parku, v ktorom sa nachádza. Kvalita ovzdušia dosahuje vysokú úroveň, vhodnú aj na liečbu respiračných chorôb. Priestranný areál rezortu je obklopený panenskou prírodou, ponúka pokoj a absolútne súkromie.

Rehabilitácia a relax v interiéri
Klienti majú k dispozícii moderné wellness s tromi saunami a hydromasážnymi vaňami, priestranné fitness, masážne štúdio, kozmetický salón a klubovú miestnosť s biliardom. Relaxačné zóny budú situované do 2 denných miestností a lobby s knižnicou.

Relax v exteriéri
Súčasťou rezortu je veľká relaxačná záhrada (1500 m2) s jazierkom, altánmi a lavičkami. Klienti môžu tráviť voľný čas na letnej terase, pri štýlovom ohnisku s grilom, zenovej záhrade alebo v niektorej z 3 oddychových zón. Okolie rezortu ponúka mnoho príležitostí na rôzne športové aktivity a turistiku.

Základom dokonalej rehabilitácie v centre Recovery Resort je veľmi zdravé vysokohorské prostredie národného parku, v ktorom sa nachádza. Kvalita ovzdušia dosahuje vysokú úroveň, vhodnú aj na liečbu respiračných chorôb. Priestranný areál rezortu je obklopený panenskou prírodou, ponúka pokoj, súkromie a mnoho spôsobov relaxácie.

Rehabilitácia a relax v interiéri
Klienti majú k dispozícii moderné wellness s tromi saunami a hydromasážnymi vaňami, priestranné fitness, masážne štúdio, kozmetický salón a klubovú miestnosť s biliardom. Relaxačné zóny budú situované do 2 denných miestností a do svetlého lobby s knižnicou.

Relax v exteriéri
Súčasťou rezortu je veľká relaxačná záhrada (1500 m2) s jazierkom, altánmi a lavičkami. Klienti môžu tráviť voľný čas na letnej terase, pri štýlovom ohnisku s grilom, zenovej záhrade alebo v niektorej z 3 oddychových zón. Okolie rezortu ponúka mnoho príležitostí na rôzne športové aktivity a turistiku.

ubytovanie a služby

Komfortné ubytovanie
Klienti majú k dispozícii moderné 1-lôžkové izby, 2-lôžkové izby a apartmány. Dizajn izieb je starostlivo navrhnutý tak, aby sa cítili príjemne, bezpečne a ako doma. Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie, loggiu a nádherný výhľad na hory.

Zdravé stravovanie
Kvalitná výživa je dôležitou súčasťou celkovej pohody a obnovy duševného zdravia. Klienti sa stravujú 5 krát denne a neustále majú k dispozícii zdravé nápoje. Všetky jedlá sú pripravované z čerstvých surovín, prevážne od lokálnych výrobcov. Využívame racionálny spôsob prípravy jedál a sme pripravení zohľadneniť stravovacie obmedzenia či potravinové intolerancie klientov.

Ďalšie služby
Samozrejmosťou sú komplexné hotelové služby. Klienti centra majú non-stop k dispozícii terapeuta (24/7) a zabezpečenú absolútnu anonymitu a diskrétnosť. 

Komfortné ubytovanie
Klienti majú k dispozícii moderné 1-lôžkové izby, 2-lôžkové izby a apartmány. Dizajn izieb je starostlivo navrhnutý tak, aby sa cítili príjemne, bezpečne a ako doma. Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie, loggiu a nádherný výhľad na hory.

Zdravé stravovanie
Kvalitná výživa je dôležitou súčasťou celkovej pohody a obnovy duševného zdravia.  Klienti sa stravujú 5 krát denne a neustále majú k dispozícii zdravé nápoje. Všetky jedlá sú pripravované z čerstvých surovín, prevážne od lokálnych výrobcov. Využívame racionálny a moderný spôsob prípravy jedál a sme pripravení zohľadneniť stravovacie obmedzenia či potravinové intolerancie našich klientov.

Ďalšie služby
Samozrejmosťou sú komplexné hotelové služby počas celého pobytu a zabezpečenie absolútnej anonymity a diskrétnosti pre každého klienta. Permanentne je k dispozícii službukonajúci terapeut (24/7).

budova a areál

Pre projekt Recovery Resort máme ideálny prevádzkový objekt.

Rezort je situovaný
• v nádhernom vysokohorskom prostredí Liptova,
• na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry,
• pri obci Liptovské Revúce.

Budova s úžitkovou plochou 2 000 m2
• prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou,
• je energeticky úsporná, zateplená, má kvalitné okná,
• poskytuje dokonalú dispozíciu pre tento typ zariadenia.

Areál s rozlohou 10 000 m2
• je z každej strany obklopený nádhernou prírodou,
• ponúka dostatok priestoru pre relaxačnú záhradu,
• poskytuje absolútny pokoj a súkromie.

Pre projekt Recovery Resort máme  ideálny prevádzkový objekt.

Rezort je situovaný v nádhernom zdravom vysokohorskom prostredí Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, pri obci Liptovské Revúce.

Budova s úžitkovou plochou 2 000 m2  prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou, je energeticky úsporná, zateplená, má kvalitné okná a poskytuje dokonalú dispozíciu pre tento typ zariadenia.

Areál s rozlohou 10 000 m2 je z každej strany obklopený krásnou prírodou, ponúka dostatok priestoru pre relaxačnú záhradu a poskytuje absolútny pokoj a súkromie.

Recovery Resort sa po otvorení stane najväčším a najmodernejším súkromným terapeutickým zariadením s týmto zameraním na Slovensku aj v Českej republike.

Cieľovými trhmi pre sú Slovenská a Česká republika.

Cieľovou skupinou centra sú, všetci dospelí s nižšou cenovou citlivosťou, ktorí trpia liečiteľnými duševnými problémami, ľahšími formami závislostí alebo nadmerným stresom. V rámci SR a ČR sa rádovo jedná o 10-tisíce ľudí.

Miera konkurencie na Slovensku aj v Čechách je veľmi nízka. Projekt má trvalé konkurenčné výhody, ktorých praktické napodobnenie by bolo veľmi náročné – špecifický terapeutický prístup a naše vlastníctvo viac ako 100 vysoko relevantných internetových domén (.sk aj .cz), ktoré pokrývajú celú škálu riešených problémov a poskytovaných služieb.

Distribúciu služieb významne podporí aj efektívny marketing, aktívne PR a intenzívna spolupráca s desiatkami zmluvných odborných partnerov – lekárov a psychoterapeutov.

Hlavným produktom centra Recovery Resort sú špecializované terapeutické programy.

Cieľovými trhmi pre sú Slovenská a Česká republika.

Cieľovou skupinou centra sú, všetci dospelí s nižšou cenovou citlivosťou, ktorí trpia liečiteľnými duševnými problémami, ľahšími formami závislostí alebo nadmerným stresom. V rámci SR a ČR sa rádovo jedná o 10-tisíce ľudí.

Miera konkurencie na Slovensku aj v Čechách je veľmi nízka. Projekt má trvalé konkurenčné výhody, ktorých praktické napodobnenie by bolo veľmi náročné – špecifický terapeutický prístup a vlastníctvo viac ako 100 vysoko relevantných internetových domén (.sk aj .cz), ktoré pokrývajú celú škálu riešených problémov a poskytovaných služieb.

Distribúciu služieb podporíme aj efektívnym marketingom, aktívnym PR a intenzívnou spoluprácou s desiatkami zmluvných odborných partnerov – lekárov a psychoterapeutov.

INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ​

Všetko dôležité sme už zabezpečili – funkčný a profitabilný obchodný model, jedinečné know-how, špecifický druh služieb pre širokú cieľovú skupinu, silný marketing, trvalé konkurenčné výhody, dlhdobo udržateľnú ziskovosť a potenciál rastu, ideálny prevádzkový objekt a sme v každej oblasti pripravení už o niekoľko mesiacov spustiť prevádzku centra.

• Celková investícia do projektu je viac ako 1 mil. Eur.
• Objem požadovanej investície je 660.000 Eur.
• Čiastková investícia je možná od 20.000 Eur.

Predpokladaná ročná návratnosť pre investora je viac ako 10 %

Zaujala Vás táto príležitosť?  
Vyžiadajte si viac informácií o projekte a podmienkach investície.

Všetko dôležité sme už zabezpečili – funkčný a profitabilný obchodný model, jedinečné know-how, špecifický druh služieb pre širokú cieľovú skupinu, silný marketing, trvalé konkurenčné výhody, dlhdobo udržateľnú ziskovosť a potenciál rastu, ideálny prevádzkový objekt a sme v každej oblasti pripravení už o niekoľko mesiacov spustiť prevádzku centra.

• Celková investícia do projektu je viac ako 1 mil. Eur.
• Objem požadovanej investície je 660.000 Eur.
• Čiastková investícia je možná od 20.000 Eur.

Predpokladaná ročná návratnosť pre investora je viac ako 10 %.

Zaujala Vás táto príležitosť?  
Vyžiadajte si viac informácií o projekte a podmienkach investície.

Vyžiadajte si ďalšie informácie.