POBYTOVÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Investičná príležitosť

Spoločnosť Recovery Resorts čoskoro otvorí jedinečné pobytové terapeutické zariadenie vyššieho štandardu pre 50 klientov, ktoré bude formou pobytov poskytovať efektívnu pomoc a kvalitnú terapiu v oblasti duševného zdravia a duševnej pohody v nádhernom prírodnom prostredí Liptova.

Moderné Centrum ALAVITA bude na Slovensku špičkou v oblasti komplexnej starostlivosti o duševné zdravie, zameranej na širokú škálu psychických porúch, emocionálnych a behaviorálnych problémov, závislostí, životných kríz a celkovú mentálnu regeneráciu. Ide najmä o úzkosti, fóbie, panické záchvaty, depresie, závislosti, nadmerný stres, syndróm vyhorenia, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku a ďalšie.

Výborná dispozícia prevádzkového objektu, dostatočne veľké vnútorné priestory spolu s prijatými prísnymi epidemickými opatreniami nám umožňujú efektívne chrániť našich klientov a aj v prípade prísnejších vládnych nariadení môže byť centrum otvorené.

Investujte do zmysluplného slovenského projektu so zaujímavým výnosom a získajte dlhodobý pasívny príjem. Investícia je vhodná pre skúsených investorov aj pre širokú verejnosť. Celý projekt vám radi odprezentujeme osobne, vysvetlíme všetky detaily investície a ukážeme vám prevádzkové priestory centra. 

kľúčové informácie

AkÉ problémY projekt rieši

Na Slovensku žijú stovky tisíc ľudí trpiaci vážnejšími psychickými problémami. V súčasnosti môžu svoje problémy riešiť len ambulantne u psychiatra či psychológa, hospitalizáciou na psychiatrickom oddelení alebo umiestnením do ústavného psychiatrického zariadenia.

Doteraz u nás úplne chýbalo moderné terapeuticko-rehabilitačné zariadenie vyššieho štandardu, ktoré formou dlhších pobytov poskytuje kvalitnú, intenzívnu a komplexnú pomoc v oblasti duševného zdravia. Pritom skupina ľudí, ktorým takéto zariadenie dokáže účinne pomôcť a zvýšiť kvalitu ich života, tvorí dominantnú časť zo všetkých ľudí s duševnými problémami.

Projekt pobytového terapeutického centra ALAVITA prináša na Slovensko úplne nový, originálny a veľmi potrebný spôsob pomoci, ktorý tu doteraz chýbal. Súčasne tým vyplníme veľkú dieru na slovenskom (aj českom) trhu v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. 

Služby Centra ALAVITA sú určené hneď pre niekoľko skupín klientov, ktorí majú aspoň jeden z nárokov alebo potrieb, uvedených nižšie.

Široká verejnosť

🔶 Ľudia so stredne ťažkou a ľahšou formou dušených problémov efektívne riešiteľných psychoterapiou, ktorí  

🔸 trpia takým druhom alebo intenzitou duševných problémov, pri ktorých ambulantná liečba nie je vhodná alebo je nedostačujúca a vyžaduje si dlhodobejšiu intenzívnu intervenciu.
🔸 pri riešení svojho duševného problému preferujú vyšší štandard prostredia, ubytovania, stravovania, terapie, podporných služieb a starostlivosti, ako poskytujú ústavné psychiatrické zariadenia. 
🔸 potrebujú pokojné, bezpečné, kontrolované prostredie a dostatočný odstup od svojich bežných povinností, každodenných problémov a vzťahov (partner, deti, práca, priatelia a pod.), aby sa mohli plne sústrediť len na seba a na dosiahnutie želaných pozitívnych zmien,
🔸 kvôli duševnému problému sú na dlhodobej PN a chcú aktívne zlepšovať svoj stav počas absolvovania terapeutického alebo regeneračného pobytu v centre (aj v priebehu PN).
🔸 trpeli látkovou závislosťou a po absolvovaní odvykacieho programu v zdravotníckom zariadení potrebujú zregenerovať, posilniť všetky zdravé a želané návyky, svoju mentálnu kondíciu, sebavedomie a pripraviť sa na úspešný návrat do bežného života,
🔸 trpia ľahšou látkovou závislosťou alebo behaviorálnou závislosťou, ktorých liečbu významne podporuje opustenie obvyklého prostredia a kontaktov, prípadná zmena denného režimu, intenzívna terapia a neustála podpora v kontrolovanom prostredí,
🔸 chcú predísť tomu, aby mali akýkoľvek záznam o liečbe v zdravotnej dokumentácii,
🔸 kvôli obavám z možnej spoločenskej stigmatizácie majú záujem o riešenie svojich problémov len pri zachovaní absolútnej diskrétnosti a anonymity.

🔷 Ľudia bez diagnostikovanej duševnej poruchy, ktorí sú duševne v poriadku, len práve prežívajú emocionálne či inak psychicky náročné obdobie života a hľadajú spoľahlivú profesionálnu pomoc na bezpečnom a pokojnom mieste s vyšším štandardom služieb.

🔹 Ľudia, ktorí prežili traumatizujúci zážitok (stratu blízkej osoby, násilie, haváriu a pod.) a hľadajú bezpečné miesto s odbornou pomocou.
🔹 Ľudia, ktorí po náročnom životnom období potrebujú kvalitne zregenerovať a posilniť svoju duševnú kondíciu.
🔹 Ľudia, dlhodobo trpiaci nadmerným stresom, napätím a nervozitou, ktorí hľadajú miesto s trvalým pokojovým režimom pre dokonalú relaxáciu pod vedením odborníkov.

Firemná klientela

Služby pre podnikateľské subjekty so špecifickými podmienkami a dôrazom na diskrétnosť.

🔸 Rehabilitačné a relaxačné pobyty pre vlastníkov obchodných spoločností a podnikateľov.
🔸 Terapeutické a rehabilitačné pobyty pre kľúčových zamestnancov s duševnými problémami.
🔸 Relaxačné pobyty pre zamestnancov v rámci preventívnej starostlivosti o duševné zdravie.

Post-pandemické programy

Pre ľudí, ktorých duševné zdravie a pohodu negatívne ovplyvnila pandemická situácia, sme pripravili špecializované programy zamerané na rôzne spôsoby traumatizácie. Centrum im poskytne bezpečné miesto, nádherné prostredie, pokojový režim a intenzívnu profesionálnu pomoc.

🔹 Pracovníci v prvej línii (zdravotníci, záchranári, hasiči, policajti a pod.). 
🔹 Ľudia, ktorých duševný stav sa zhoršil v súvislosti s prekonaním COVIDu.
🔹 Ľudia, ktorí kvôli COVIDu stratili blízku osobu alebo boli iným spôsobom traumatizovaní.

kvalita a dôstojnosť

Starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku je dlhodobo nedostatočná a nekvalitná.

o centre

Jedinečná terapeutická metóda

Centrum ALAVITA poskytne účinnú pomoc pri stredne ťažkých a ľahších formách problémov s psychikou, závislosťami a správaním. Špecializuje sa na neorganické poruchy, ktoré je možné efektívne a trvalo riešiť psychoterapiou. Centrum využíva veľmi účinnú a komplexnú terapeutickú metódu, ktorá umožňuje dosiahnuť významné a udržateľné zlepšenie stavu klientov.

Odborný prístup je originálny, efektívny, spoľahlivý a v súlade s konvenčnou psychoterapiou a medicínou, založený na aktuálnych poznatkoch z rôznych vedných odborov, zameraný na prvotné príčiny problémov, kombinuje rôzne nástroje pomoci, v značnej miere pracuje priamo s podvedomím a rieši súčasne psychickú, telesnú i sociálnu oblasť problému klienta. Naviac, rozľahlý areál centra sa nachádza vo veľmi zdravom vysokohorskom prostredí, čo významne podporuje kvalitnú rehabilitáciu klientov.

Všetky služby centra budú poskytované formou špecializovaných programov v rámci pobytu. Klienti absolvujú intenzívnu a súvislú terapiu v kontrolovanom prostredí, vďaka čomu získajú odstup od bežných starostí a môžu sa plne sústrediť na dosiahnutie pozitívnych zmien v ich živote. Centrum ALAVITA ponúkne tri druhy programov – terapeutické, rehabilitačné a relaxačné. Programy majú  trvanie od 1 do 12 týždňov, najčastejšie 1 až 4 týždne. 

15 Oblastí pomoci

Úzkostné poruchy a fóbie
Depresie a nálady
Syndróm vyhorenia
Nadmerný stres a adaptácia
Poruchy príjmu potravy
Trauma a PTSD
Emocionálna kríza
Digitálny detox
Nízke sebavedomie
Závislosť na alkohole
Drogová závislosť
Závislosť na liekoch
Behaviorálne závislosti
Poruchy spánku
Syndróm dráždivého čreva

Ideálny prevádzkový objekt

Vyhovujúce priestory sú pre pobytové terapeutické centrum kľúčové. Prevádzkový objekt Centra ALAVITA je situovaný v nádhernom prírodnom prostredí dolného Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, pri obci Liptovské Revúce.  

Rozľahlý areál má vlastnú príjazdovú cestu a z každej strany je obklopený krásnou prírodou. Ponúka pokoj, dostatok súkromia i priestoru pre relaxačnú záhradu, oddychové zóny a vonkajšie aktivity. 

Veľká 2-poschodová budova s dvoma krídlami a prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou, je energeticky úsporná a poskytuje dokonalú dispozíciu pre tento typ zariadenia. Aktuálne sú jej priestory už plne uspôsobené potrebám pobytového terapeutického centra.

Komfortné ubytovanie a kvalitné služby

Centrum ALAVITA poskytne všetkým klientom komfortné ubytovanie v moderných 1-lôžkových a 2-lôžkových izbách a priestranných apartmánoch. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie a veľkú loggiu. Klienti majú počas pobytu plne zabezpečené chutné a zdravé stravovanie a pitný režim. Súčasťou pobytu sú aj komplexné hotelové služby a klienti majú k dispozícii terapeuta nonstop (24/7). Centrum zabezpečí každému klientovi v priebehu pobytu aj po jeho ukončení absolútnu anonymitu a diskrétnosť. 

Klienti budú mať k dispozícii privátne fitness a wellness, prístupné len pre klientov centra. Fitness je vybavené kvalitnými strojmi na cvičenie. Moderné wellness ponúkne 3 sauny, vírivé vane a veľkú odpočiváreň s výhľadom na okolitú prírodu. V rámci rehabilitácie a skrášľovania tela môžu klienti využiť širokú ponuku služieb starostlivosti o telo, masáže, zábaly, kozmetické procedúry a ďalšie.

V celom rezorte je udržiavaný pokojový režim. Dizajn a vybavenie vnútorných priestorov podporuje uvoľnenie a oddych. Klienti môžu v interiéri tráviť voľný čas v dennej miestnosti s krbom a akváriom, klubovej miestnosti s biliardom alebo využiť veľkú knižnicu v lobby. V exteriéri budú mať k dispozícii 3 oddychové zóny, letnú terasu a veľkú relaxačnú záhradu.

Dispozícia objektu

Marketing

Cieľové trhy a skupiny

Primárnymi cieľovými trhmi Centra ALAVITA sú Slovensko a Česká republika. Neskôr budú služby centra poskytované aj v anglickom a nemeckom jazyku, čím sa cieľové trhy významne rozšíria. 

Hlavnú cieľovú skupinu tvoria všetci bonitnejší dospelí a ich rodinní príslušníci, ktorí trpia problémami v oblasti duševného zdravia, závislostí či neželaného správania. Dôležitú cieľovú skupinu tvorí aj firemná klientela. Vlastníci súkromných spoločností a podnikatelia, ktorí majú záujem o kvalitnú starostlivosť v oblasti psychického zdravia, mentálnej výkonnosti alebo duševnej pohody pre seba, manažment a kľúčových zamestnancov. 

Nová špecifická cieľová skupina vznikla v súvislosti s epidemickou situáciou. Tvoria ju jednotlivci zo širokej verejnosti, ktorých psychiku negatívne zasiahlo ochorenie, udalosti v ich živote alebo prijaté opatrenia. Osobitú podskupinu tvoria zdravotníci a pracovníci v prvej línii, pre ktorých Centrum ALAVITA pripravilo špecializovaný rehabilitačný program za zvýhodnených podmienok.

Potenciál trhu

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2018 na Slovensku trpel každý 8. obyvateľ psychickou poruchou. Duševné poruchy v populácii vyskytujú v oveľa vyššej miere ako sa všeobecne predpokladá. Väčšina porúch bez organickej príčiny je zároveň riešená neúčinne alebo vôbec. 

Súčasná epidemická situácia spôsobila významné zvýšenie výskytu duševných problémov. Dlhodobá izolácia, vystavenie strachu o zdravie a o život, úmrtia blízkych, silný stres spôsobený opatreniami či obavy z budúcnosti zapríčinili v populácii vznik alebo zosilnenie psychických porúch (úzkosti, fóbie, depresie, poruchy spánku) a neželaného správania (závislosť na alkohole, závislosť na liekoch). V súvislosti s tým významne vzrástol aj dopyt po službách Centra ALAVITA. 

Už viac ako rok sú zdravotníci a ostatní pracovníci v prvej línii boja s pandémiou pod veľkým tlakom, zažívajú závažné psychické traumy a nemajú takmer žiadny čas na kvalitný oddych. Mnoho z nich trpí úzkosťami, depresiou, posttraumatickým stresovým syndrómom alebo nadmerným užívaním liekov na psychiku. Keď sa o niekoľko mesiacov začne situácia v nemocniciach zlepšovať, budú mať po dlhom čase prvú príležitosť vysporiadať sa s svojou psychickou traumou. V tejto súvislosti očakávame markantný nárast záujmu o jedinečné služby centra pripravené priamo pre túto špecifickú skupinu klientov

štatistiky za 2019

Podľa NCZI bolo v roku 2019 na Slovensku uskutočnených:

1,880.000

vyšetrení v psychiatrických ambulanciách

394.000

krát diagnostikovaná psychická porucha

44.000

osôb hospitalizovaných kvôli psychickej poruche

V Čechách sú tieto štatistiky približne 2-násobné.

Propagácia a konkurenčné výhody

Marketingová stratégia Centra ALAVITA je moderná a veľmi efektívna. Ako potvrdzujú aj naše dlhoročné praktické skúsenosti, ľudia s duševnými poruchami sa primárne snažia vyhľadávať informácie o ich problémoch a možnostiach ich riešenia na internete. 

Preto sme už v roku 2013 začali nakupovať slovenské a české internetové domény, ktoré priamo zastrešujú nami riešené problémy a spôsoby pomoci. Aktuálne vlastníme viac ako 100 slovenských a 60 českých internetových domén, ktoré úzko súvisia so službami centra a v súčasnosti pripravujeme tematické web stránky, ktoré budú na týchto doménach publikované. Takýto spôsob propagácie služieb je účinný a zároveň veľmi ekonomický

Propagácia služieb Centra ALAVITA je zameraná na verejnosť a podnikateľské subjekty (firemní klienti). Realizovaná bude primárne cez web stránku centra a širokú sieť vlastných tematických web stránok. Využité budú aj online a offline médiá, kde bude formou inzercie, PR článkov a rozhovorov prezentované centrum a jeho služby. Dôležitou súčasťou propagácie sú naši odborní partneri – psychológovia a lekári na celom území cieľových trhov. Partnerstvo sa uplatňuje formou vzájomnej spolupráce a odporúčania služieb.

Centrum má zabezpečené kľúčové konkurenčné výhody. Trvalými výhodami centra sú jeho jedinečná terapeutická metóda, ideálny prevádzkový objekt v skvelej lokalite a vlastníctvo tematických internetových domén pokrývajúcich celý segment trhu.

Na Slovensku žiadne podobné zariadenie nie je. V Čechách sú tri podobné zariadenia, ktoré však riešia iba závislosti alebo úzku skupinu problémov. Ceny za ich služby sú podobné alebo vyššie ako v Centre ALAVITA.

Vybrané domény

Vlastníme aj verzie domén bez polmlčky.

uzkosti.sk
uzkost-liecba.sk
generalizovana-uzkost.sk
panicka-porucha.sk
strachy.sk
fobia.sk
agorafobia.sk
socialnafobia.sk
busenie-srdca.sk
nutkave-myslienky.sk
ptsd.sk
stres-pomoc.sk
syndromvyhorenia.sk
adaptacna-porucha.sk
depresia-liecba.sk
poruchy-nalad.sk
poruchy-prijmu-potravy.sk
anorexia-bulimia.sk
prejedanie.sk
schudnut-zdravo.sk
syndrom-drazdiveho-creva.sk
tetania.sk
poruchy-spanku.sk
zavislosti.sk
liecba-zavislosti.sk
zavislost-alkohol.sk
drogova-zavislost.sk
sebadovera.sk
sebavedomie.sk
osobnostny-rozvoj.sk
rehabilitacnepobyty.sk
terapeuticke-pobyty.sk

o investícii

AKTUÁLNY STAV

•  Vytvorili sme funkčný a ziskový model pobytového terapeutického centra.
•  Prinášame modernú účinnú terapiu a nadštandardnú starostlivosť.
•  Zabezpečili sme množstvo významných konkurenčných výhod.
•  Pripravili sme efektívnu reklamnú stratégiu a spôsoby distribúcie služieb.
•  Spustili sme výrobu webstránok a prípravu marketingovej kampane.
•  Ideálny prevádzkový objekt v skvelej lokalite a s veľkým pozemkom.
•  Zrealizovali sme všetky stavebné úpravy a zariaďujeme celý interiér.
•  Spravili sme nábor a výber zamestnancov, prebieha výcvik terapeutov.
•  V súčasnosti realizujeme prípravy na skoré spustenie prevádzky. 

progres

Prevádzkové priestory 95%
Personálne zabezpečenie 95%
Prezentácia, PR a marketing 95%
Interné procesy a manažment 100%
Odborný prístup a metodika 100%

investičná príležitosť

Projekt pobytového terapeutického centra duševného zdravia spoločnosti Recovery Resorts je zmysluplný, originálne skoncipovaný, detailne pripravený, dostatočne profitabilný a dlhodobo udržateľný.

Ako prví prinášame na Slovensko jedinečný a veľmi žiadaný druh pomoci vo vysokej odbornej kvalite a pri zachovaní cenovej dostupnosti pre pomerne širokú verejnosť.

Realizátori projektu majú bohaté odborné znalosti, dlhoročné praktické skúsenosti a potrebné podnikateľské zručnosti. Svoju kompetentnosť a nasadenie preukázali pri príprave obchodného modelu, hľadaní a úpravách prevádzkového objektu, zabezpečení marketingu, personálu a významných konkurenčných výhod. Počas prvých rokov fungovania centra ho budú riadiť ako jeho rezidenti.

🔹 Celková investícia presahuje 1 mil. Eur.
🔹 Viac ako polovicu investície sme už prijali.Eur
🔹 Predpokladaný ročný obrat je 990 tisíc Eur.
🔹 Čiastková investícia je možná od 20.000 Eur.
🔹 Predpokladaný ročný výnos investora je 13,97 %.

Prečo investovať do projektu

kotaktujte nás

Napíšte nám a získajte ďalšie dôležité informácie o tejto investičnej príležitosti. V prípade záujmu Vám ďalšie detaily o projekte a investícii radi odprezentujeme online alebo na osobnom stretnutí.