investičná príležitosť

RECOVERY RESORT

Moderné POBYTOVÉ terapeutické centrum, ktoré poskytuje účinnú terapiu a nadštandardnú starostlivosť v oblasti psychického zdravia, závislostí a duševnej pohody.

predstavenie projektu a investície

cieľ a poslanie projektu

Kvalitná pomoc a komplexná starostlivosť aj na Slovensku.

základné informácie

Investícia do originálneho zmysluplného projektu.

terapeutické

služby centra

Centrum bude poskytovať účinnú pomoc v oblasti psychiky, emócií a správania. Našim hlavným poslaním je pomáhať klientom dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny v pokojnom prostredí a komfortných podmienkach, vyriešiť ich problém a tým významne zvýšiť kvalitu života.

Individuálnu, skupinovú a následnú terapiu poskytuje tím skúsených terapeutov v spolupráci s psychiatrami a psychológmi zo všetkých regiónov Slovenska. Podpornú terapiu, rehabilitáciu a služby v oblasti fitness a starostlivosti o telo riešia certifikovaní odborníci.

metóda a oblasti pomoci

Služby centra budú poskytované formou špecializovaných programov v rámci pobytov, najčastejšie v trvaní 1 až 4 týždne. Program obsahuje rôzne druhy individuálnej a skupinovej terapie, psychoedukáciu, tematické semináre a podporné aktivity.

Centrum využíva jedinečnú terapeutickú metódu, ktorá
• je zameraná na príčiny problémov,
• kombinuje najúčinnejšie nástroje pomoci,
• pracuje aj priamo s podvedomím klienta,
• rieši súčasne psychickú, telesnú i sociálnu oblasť,
• komplexná pobytová a následná ambulantná starostlivosť.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov využívame špecifický integratívny prístup v súlade s vedou a poznatky z rôznych odborov ako sú psychológia, psychoterapia, sociológia, neurológia, behavioralistika, fyziológia, klasická medicína a ďalšie.

15 oblastí pomoci

•  Úzkostné poruchy a fóbie
•  Depresie a nálady
•  Syndróm vyhorenia
•  Nadmerný stres
•  Poruchy spánku
•  Poruchy príjmu potravy
•  Trauma a PTSD
•  Emocionálna kríza
•  Nízke sebavedomie
•  Osobnostný rozvoj
•  Závislosť na alkohole
•  Drogové závislosti
•  Závislosti na liekoch
•  Behaviorálne závislosti
•  Syndróm dráždivého čreva

Kto sú naši klienti

Klientelu centra tvoria nasledujúce štyri skupiny dospelých

S duševným problémom

Ľudia so stredne ťažkými a ľahšími duševnými problémami s psychikou, závislosťami a správaním. Špecializujeme sa na poruchy bez telesnej príčiny, ktoré je možné účinne a trvalo riešiť terapiou a poradenstvom.

Bez duševného problému

Ľudia bez diagnostikovanej duševnej poruchy, ktorí prežívajú psychicky náročné obdobie života a potrebujú posilniť mentálnu kondíciu, zvýšiť duševnú pohodu alebo dokonale zrelaxovať pod dohľadom odborníkov.

Post-pandemické stavy

Špecializované programy pre ľudí, ktorých duševné zdravie negatívne ovplyvnila pandemická situácia (pracovníci v prvej línii, ľudia po prekonaní covidu, strate blízkeho, po traumatizujúcich zážitkoch atď.)

Firemná klientela

Manažment a kľúčoví zamestnanci, ktorým spoločnosti pomáhajú vyriešiť ich psychické problémy, zlepšiť mentálnu kondíciu alebo zabezpečujú preventívnu starostlivosť o ich duševné zdravie.

Aké problémy projekt rieši

Projekt je reakciou na veľmi nepriaznivý stav duševného zdravia obyvateľov Slovenska a tiež dlhodobý nedostatok kvalitnej starostlivosti v tejto oblasti.

Každý 8. Slovák trpí psychickou poruchou. Predpokladá sa, že duševné poruchy sa v populácii vyskytujú v oveľa vyššej miere ako uvádzajú štatistiky. V súvislosti s pandémiou sa očakáva významný nárast duševných porúch.

Na Slovensku je obrovský nedostatok odborníkov (chýba 100 psychiatrov a približne 1000 klinických psychológov), čo podstatne znižuje dostupnosť a kvalitu klasickej zdravotníckej starostlivosti.

Väčšina ľudí má obavy zo záznamu o psychiatrickej liečbe v zdravotnej dokumentácii a z prípadnej spoločenskej stigmatizácie v prípade pobytu na psychiatrickom oddelení alebo ústave. Z týchto dôvodov radšej zostávajú len pri ambulantnej liečbe a často aj na dlhodobej PN s inými, napr. neurologickými diagnózami.

Štátna ústavná psychiatrická starostlivosť je na kriticky nízkej úrovni a pacienti často trpia vo veľmi zlých podmienkach. Kvalita liečby, dôstojné podmienky a komfort pacienta v našom zdravotníctve žiaľ nie sú prioritou.

Projekt RECOVERY RESORT je priamou reakciou na tieto problémy.

komfortné

prostredie a ubytovanie

Centrum sa nachádza na Liptove, na pomedzí národných parkov Nízke Tatry a Veľká Fatra, pri malebnej obci Liptovské Revúce. Rozľahlý areál v nádhernom vysokohorskom prostredí poskytne absolútne súkromie a dokonalý oddych vo relaxačnej záhrade.

Vnútorné priestory sú navrhnuté s ohľadom na potreby náročnejšej klientely. Všetky izby sú komfortne zariadené, majú vlastnú kúpeľňu a veľkú loggiu. Klienti majú k dispozícii plné hotelové služby, chutné a zdravé stravovanie, pitný režim a pomoc terapeuta 24/7.

Rehabilitácia, Relax & Spa

Duševná pohoda a telesná kondícia navzájom úzko súvisia. Klienti majú priamo v centre k dispozícii moderné wellness s 3 saunami, priestranné fitness, masážne štúdio a kozmetický salón s množstvom procedúr.

Klienti môžu oddychovať aj vo veľkej spoločenskej miestnosti s krbom a akváriom, v lobby s knižnicou či v klubovej miestnosti s biliardom. 

Súčasťou areálu je priestranná relaxačná záhrada s jazierkom, altánmi a lavičkami. Klienti budú môcť tráviť voľný čas na letnej terase, pri štýlovom ohnisku alebo v troch oddychových zónach pri budove. Okolie ponúka mnoho príležitostí na turistiku a rôzne outdoorové aktivity.

Realizátori projektu

Kto vytvoril a realizuje projekt.

Projekt realizuje spoločnosť Recovery Resorts, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú skúsení terapeuti – Miroslav Danaj a Ivana Matejovič. V priebehu ich dlhoročnej úspešnej profesionálnej praxe nadobudli bohaté odborné aj podnikateľské zručnosti, potrebné pri poskytovaní nadštandardných služieb pre samoplatcov v oblasti duševného zdravia.

Autor projektu

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH je skúsený terapeut, podnikateľ a tiež autor tohto projektu. Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom terapeutickom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Jeho odborný prístup je pragmatický, integratívny, celostný a v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Odborné vzdelanie absolvoval v Londýne, kde získal diplom v odboroch Kognitívno-behaviorálna terapia a Klinická hypnóza. Je členom britského registra terapeutov The Register for Evidence-Based Hypnotherapy & Psychotherapy. Ako prvý na Slovensku začal úspešne využívať modernú klinickú hypnoterapiu.

V súčasnosti sa Miroslav Danaj venuje výhradne projektu pobytového terapeutického centra duševného zdravia a prípravám na jeho otvorenie.

Investičná príležitosť

Zistite viac o tejto zaujímavej investičnej príležitosti a kontaktujte nás.

JE TO VäčšIE AKO SA MôžE ZDAť

Táto investičná príležitosť je skutočne jedinečná, a to v niekoľkých oblastiach. Originálny koncept prináša špecifické odborné služby a tiež významnú pridanú hodnotu pre jednotlivcov aj celú spoločnosť. Vďaka ziskovému a spoľahlivému obchodnému modelu môžeme záujemcom o investíciu ponúknuť veľmi zaujímavé výnosy.

Týmto projektom nadväzujeme na naše bohaté 12-ročné skúsenosti s poskytovaním nadštandardnej starostlivosti o duševné zdravie. Spoločnosť Recovery Resorts začína na Slovensku budovať v tejto oblasti celú sieť kvalitných odborných služieb, vrátane špecializovaných centier, ambulantnej terapie a individuálneho poradenstva vo všetkých regiónoch Slovenska.

Prípravy trvali niekoľko rokov a v súčasnosti disponujeme všetkými kľúčovými odbornými aj marketingovými konkurenčnými výhodami, ktoré nám umožnia získať dlhodobo dominantnú pozíciu na trhu.

Skvelý investičný projekt

časté otázky

Čo zaujímalo našich súčasných investorov.

Klientelu centra tvoria ľudia z v rôznych pozíciách a vzťahoch k práci:

1. Ľudia s klasickým zamestnaním sa na pobyt v centre uvoľnia najmä z 3 dôvodov:

• chcú si oddýchnuť a načerpať nové sily, a v takom prípade si vezmú na to dovolenku,

• alebo je ich stav je už natoľko vážny, že sú na dlhodobej PN, čerpajú neplatené voľno alebo dokonca kvôli svojim problémom boli už nútení zamestnanie opustiť. Klienti môžu svojej poisťovni nahlásiť ako miesto pobytu počas PN aj toto terapeutické centrum.

• Pracovníci v 1. línii – tisíce lekárov, sestier, záchranárov a ďalší pracovníci v prvej línii si už viac ako rok nečerpali dovolenky a mnoho z nich potrebuje pomoc v oblasti psychického zdravia a pohody.

2. V značnej miere budú klientmi centra vlastníci firiem, podnikatelia a ich rodinní príslušníci, pre ktorých je uvoľnenie sa z práce pomerne jednoduché.

3. Podstatnú skupinu bude tvoriť firemná klientela, resp. manažéri a kľúčoví zamestnanci obchodných spoločností, ktoré ich pobyt hradia a ochotne ich uvoľnia.

Spôsob priamej platby za služby bez účasti zdravotných poisťovní (samoplatci) je pre centrum dôležitý najmä z troch dôvodov:

• Dostatočná motivovanosť klientov je kľúčovou podmienkou úspešnej terapie. Tým, že klient sám zaplatí za pobyt, preukazuje jeho reálny záujem o získanie účinnej pomoci a zároveň ho to motivuje k aktívnej účasti na terapii a procedúrach. V opačnom prípade by mohli klienti s nízkou motiváciou nepriaznivo ovplyvňovať aj ostatných klientov. 

• Anonymita a diskrétnosť – Problémy v oblasti duševného zdravia sú v našej spoločnosti ešte stále pomerne tabuizované. Klientela, pre ktorú sú služby centra určené, vníma riziká potencionálneho odhalenia ich problémov veľmi citlivo. Služby centra sú pre týchto ľudí atraktívne aj z toho dôvodu, že ako nezdravotnícke zariadenie neuvádzame ich problémy a liečbu do zdravotnej dokumentácie, ani nevykazujeme zdravotným poisťovniam. Práve naopak, všetkým klientom centra zaručujeme plnú anonymitu a diskrétnosť ohľadne ich diagnózy, podstúpenej terapie a dokonca aj ohľadne samotného absolvovania pobytu v centre.

• Cashflow, limity a administrácia – Spolupráca so zdravotnými poisťovňami má význam najmä v prípadoch, keď poskytovateľovi preplácajú podstatnú časť ceny za služby poskytnuté ich klientom. V tomto prípade by to tak nebolo. Naviac poisťovne stanovujú mesačné limity (koľkým klientom môžeme mesačne služby poskytnúť, resp. v akom finančnom objeme). Výkazy výkonov pre posiťovňu si vyžadujú značnú administratívnu záťaž a keď zohľadníme niekoľko mesačné splatnosti faktúr a súvisiacu neistotu v cash flow, tak tento spôsob poskytovania, resp. hradenia služieb nepovažujeme za prínosný a efektívny.
Avšak v prípade, že si naši klienti budú chcieť vo svojej zdravotnej poisťovni uplatniť preplatenie aspoň časti pobytu v centre, poskytneme im plnú súčinnosť.

Áno. Investori okrem pravidelných výnosov získajú aj trvalé zľavy na služby centra pre seba a najbližších členov rodiny (5 – 15 % v závislosti od výšky investície). Tiež získajú pre seba a najbližších členov rodiny prednostné právo na získanie pobytu v prípade, že bude kapacita centra naplnená.

Možnosť získania bankového úveru sme prirodzene preverovali ako úplne prvú. Keďže sme za ostatných 12 rokov poskytovali najmä individuálnu terapiu, je zrejmé, prečo sme nemohli dosahovať obraty potrebné na získanie úveru, ktorý by pokryl takto veľký projekt.

Vo všetkých bankách nám úveroví špecialisti naznačovali, že vzhľadom na špecifické odborné služby a jedinečnosť tohto obchodného modelu v rámci  Slovenska, by nemali z čoho vychádzať pri jeho posudzovaní.

Zrejme sme v bankách zažívali niečo podobné ako väčšina firiem na Slovensku, ktoré sa snažia získať úver na nie úplne obvyklý a štandardný projekt.

Na základe doterajších skúseností z jednaní so záujemcami vieme, že tento komplexný obchodný model je možné úplne doceniť až po získaní dôverných informácií a pochopení podstatných súvislostí. S každým záujemcom o investovanie sa ochotne stretneme osobne, pretože nám záleží na tom, aby ste si vytvorili úplný a realistický obraz o projekte a na jeho základe sa rozhodli. Viac ako 85% záujemcov, s ktorými sme sa stretli osobne, do projektu následne investovalo.

Postup je nasledovný:

 Kontaktujte nás cez formulár (nižšie) a vyžiadate si ďalšie informácie o projekte a investičnej príležitosti.

 Následne si môžeme dohodnúť si osobné stretnutie priamo u nás v centre alebo na mieste, ktoré vám vyhovuje.

 Projekt vám odprezentujeme, poskytneme vám potrebné dokumenty a odpovieme na všetky vaše otázky.

 Počas nasledujúcich dní si môžete všetko zvážiť.

 V prípade záujmu spolu uzavrieme zmluvu a vy nám prevediete svoj vklad. Z vašej strany už nebude potrebná žiadna ďalšia aktivita.

 Každých šesť mesiacov pošleme výnos na váš bankový účet.


Naplnenie investície očakávame v priebehu 1-2 mesiacov. Ak vás projekt a investičná príležitosť zaujali, kontaktujte nás čo najskôr. 

Informácie o investícii

Naplnenie a uzavretie investičnej príležitosti očakávame v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov. Ak vás projekt zaujal, kontaktujte nás čo najskôr a vyžiadajte si ďalšie informácie.

Ďalšie informácie

Vyžiadajte si ďalšie informácie o projekte a investičnej príležitosti.
Odoslaním tohto formulára vám nevzniknú žiadne povinnosti ani záväzky. Informácie vám zašleme na poskytnutý email.

Zdieľajte stránku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Ďalšie informácie

Vyžiadajte si ďalšie informácie o projekte a investičnej príležitosti.
Odoslaním tohto formulára vám nevzniknú žiadne povinnosti ani záväzky. Informácie vám zašleme na poskytnutý email.