RECOVERY RESORT

LIPTOVSKÉ REVÚCE

INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

Recovery Resort je súkromné terapeutické zariadenie hotelového typu, ktoré bude formou pobytov poskytovať efektívnu pomoc aj pri vážnejších formách psychických problémov ako sú úzkosti, panické ataky, fóbie, závislosti, depresívne nálady, stres, poruchy spánku a ďalšie.

Projekt terapeutického centra Recovery Resort má jedinečný koncept, špecifické služby, veľmi širokú cieľovú skupinu, množstvo konkurenčných výhod a ideálny prevádzkový objekt s veľkým areálom. Otvorenie centra je plánované v horizonte niekoľkých mesiacov.

Ak hľadáte možnosť investovať do zmyslupného projektu so zaujímavým ročným výnosom, tak centrum Recovery Resort môže byť aj pre Vás tou správnou voľbou.

Na čo projekt reaguje

Naše rozhodnutie zriadiť moderné rezidenčné terapeutické centrum je reakciou na veľmi nepriaznivú situáciu v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, na dlhodobo rastúci dopyt po efektívnom spôsobe pomoci a tiež na absolútny nedostatok zariadení vyššieho štandardu zameraných na túto oblasť služieb.

Naše rozhodnutie zriadiť moderné rezidenčné terapeutické centrum je reakciou na veľmi nepriaznivú situáciu v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, na dlhodobo rastúci dopyt po efektívnom spôsobe pomoci a tiež na absolútny nedostatok zariadení vyššieho štandardu zameraných na túto oblasť služieb.

NEPRIAZNIVÉ štatistiky

Výskyt duševných porúch je na Slovensku skutočne vysoký. Podľa MZ SR v roku 2017 trpel každý ôsmy obyvateľ Slovenska psychickou poruchou.

V roku 2018 bolo na Slovensku uskutočnených
1,8 milióna vyšetrení v psychiatrických ambulanciách,
384.000 krát diagnostikovaná psychická porucha,
44.000 krát hospitalizácia kvôli psychickej poruche.

Podľa NCZI sú údaje o výskyte psychických porúch značne podhodnotené. Napríklad až 75% ľudí trpiacich úzkosťou, depresiou a závislosťou na alkohole sa zatiaľ neliečilo.

CHÝBAJú odborníCI

Slovensko investuje do starostlivosti o duševné zdravie, príliš málo financií – len 2% z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čo sa prejavuje aj na nízkej kvalite poskytovanej starostlivosti (Česko 5%, Nemecko 11%).

Celkový nedostatok psychiatrov spôsobuje ich preťaženie. Za jeden deň vyšetria viac ako 30 pacientov a čakacia doba na ambulantné vyšetrenie je v priemere 7,3 týždňa. 

Na Slovensku je aj nedostatok odborníkov v psychoterapii. Podľa NCZI je aktuálne činných 400 klinických psychológov  a oproti odporúčaniam ich chýba minimálne 1200.

JE TO VLASTNE liečbA?

Psychiater má na jedno vyšetrenie približne 15 minút. Za ten čas by mal stihnúť pacienta správne zdiagnostikovať, stanoviť terapiu a všetko zdokumentovať. 

Aj z toho dôvodu sa na Slovensku stala terapiou prvej voľby medikamentózna liečba. Tá pacientovi prináša iba tlmenie príznakov, ale nie skutočnú liečbu príčin problému. 

Pri väčšine obvyklých psychických problémov by mala byť prvou voľbou kvalitná psychoterapia. Na Slovensku je v súčasnosti veľmi málo psychoterapeutov, ktorí pri práci s klientom využívajú moderné a efektívne metódy pomoci.

Autorom a realizátorom projektu Recovery Resort je skúsený terapeut a podnikateľ Miroslav Danaj. Odbornú špecializáciu absolvoval v Londýne, kde následne získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Jeho terapeutický prístup je pragmatický a plne v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Má bohaté znalosti a praktické skúsenosti s riešením závažných psychických problémov a náročných životných situácií.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné služby v oblasti duševného zdravia a celkovej kvality života.

Ivana Matejovič je skúsená terapeutka a spoluautorka projektu, ktorá sa vo významnej miere podieľa na jeho vývoji a realizácii. 

Ivana Matejovicova1

Autorom a realizátorom projektu Recovery Resort je skúsený terapeut a podnikateľ Miroslav Danaj. Odbornú špecializáciu absolvoval v Londýne, kde následne získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Jeho terapeutický prístup je pragmatický a plne v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Má bohaté znalosti a praktické skúsenosti s riešením závažných psychických problémov a náročných životných situácií.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné služby v oblasti duševného zdravia a celkovej kvality života.

Ivana Matejovič je skúsená terapeutka a spoluautorka projektu, ktorá sa vo významnej miere podieľa na jeho vývoji a realizácii. 

Autorom a realizátorom projektu Recovery Resort je skúsený terapeut a podnikateľ Miroslav Danaj. Odbornú špecializáciu absolvoval v Londýne, kde následne získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Jeho terapeutický prístup je pragmatický a plne v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Má bohaté znalosti a praktické skúsenosti s riešením závažných psychických problémov a náročných životných situácií.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné služby v oblasti duševného zdravia a celkovej kvality života.

Ivana Matejovič je skúsená terapeutka a spoluautorka projektu, ktorá sa vo významnej miere podieľa na jeho vývoji a realizácii. 

18

ROKOV ODBORNEJ PRAXE
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
HODÍN TERAPIE A PORADENSTVA

Rezidenčné terapeutické centrum Recovery Resort bude poskytovať účinnú terapiu, kvalitnú rehabilitáciu a odborné poradenstvo v oblasti psychického zdravia a duševnej pohody. 

Služby centra sú zamerané na stredné a ťažšie formy psychických porúch, ktoré sa v populácii vyskytujú najčastejšie a zároveň je reálna možnosť dosiahnuť terapiou významné zlepšenie stavu klienta.

Tisíce ľudí na Slovensku trpia takým druhom a intenzitou psychických problémov, že ich zvládnutie si vyžaduje dlhšiu súvislú pomoc v optimálnom prostredí. V opačnom prípade majú výrazne zníženú kvalitu života a často sú nútení nastúpiť dlhodobú PN alebo dokonca odísť natrvalo zo zamestnania.

oblasti pomoci

 • Úzkosti, fóbie, panická porucha
 • Nadmerný stres a adaptácia
 • Syndróm vyhorenia
 • Závislosti a návyky
 • Depresie a poruchy nálad
 • Poruchy spánku
 • Poruchy príjmu potravy
 • Poruchy správania
 • Osobnostný rozvoj

SPôSOB POMOCI

Všetky služby centra Recovery Resort sú poskytované vo forme špecializovaných programov, ktoré klienti absolvujú počas pobytu. Tento spôsob pomoci umožňuje dostatočne intenzívnu, súvislú a účinnú terapiu v komfortnom prostredí bez rušivých vplyvov. Klienti sa tak môžu plne sústrediť na pozitívne zmeny a zároveň získať odstup od všetkých starostí bežného života.

Druhy programov

V závislosti od ich účelu bude centrum poskytovať tri druhy špecializovaných programov

 • Terapeutické programy
 • Rehabilitačné programy
 • Relaxačné programy

S ohľadom na typ a intenzitu riešeného problému trvajú programy od 2 do 12 týždňov.

Obsah programov

Počas pobytu absolvuje klient na dennej, resp. týždennej báze nasledovné intervencie a aktivity

 • Individuálne sedenia s terapeutom
 • Skupinové terapie
 • Psychoedukácie
 • Audioštúdio
 • Tematické prednášky
 • Rôzne druhy podporných terapií

následná PODPORA

Terapeuti z Recovery Resort zostanú s klientom v kontakte ešte niekoľko mesiacov po ukončení jeho programu. Klient okrem iného získa

 • Možnosť telefonických a Skype konzulácií
 • Kontakt na terapeuta v mieste bydliska
 • Prístup do klientskej zóny na webe centra
 • Prístup do podpornej skupiny na FB
 • Možnosť využiť krátky program Refresh

V Recovery Resort budeme využívať efektívnu terapeutickú metódu, prostredníctvom ktorej sme za ostatných šesť rokov pomohli viac ako 500 klientom významne zlepšiť stav alebo úplne vyriešiť ich problém. 

Terapeutická metóda je založená na vedecky podložených princípoch a pragmatických postojoch a využíva širokú škálu nástrojov modernej psychoterapie. 

Tri hlavné charakteristiky tejto metódy sú – zameranie na príčiny, celostný prístup a integratívny spôsob pomoci.

1. Zameranie na príčiny

V procese terapie je primárnym cieľom určiť a eliminovať reálne príčiny problému a faktory, ktoré ho udržiavali.

2. Celostný prístup

Metóda využíva celostný (holistický) prístup. Problémy rieši súčasne v psychologickej, telesnej a často aj sociálnej oblasti. Terapia je obvykle zameraná na pozitívne zmeny na vedomej i podvedomej úrovni.

3. Integratívna terapia

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku pre klienta, kombinuje metóda rôzne efektívne terapeutické nástroje a prístupy.

Pre zariadenie tohto typu je správny výber prevádzkového objektu kľúčový. Pre projekt Recovery Resort sme zabezpečili ideálny prevádzkový objekt a aktuálne realizujeme všetky potrebné stavebné úpravy.

Rezort je situovaný v krásnom vysokohorskom prostredí Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, pri obci Liptovské Revúce. Priestranný areál s relaxačnou záhradou má rozlohu 10 tisíc m2, je obklopený nádhernou prírodou a ponúka absolútny pokoj a súkromie.

Budova má výbornú dispozíciu, poskytuje komfortné ubytovanie v 24 izbách a 3 apartmánoch. Disponuje aj množstvom funkčných priestorov, vrátane modernej kuchyne, denných miestností, veľkého wellness a fitness štúdia.

Pre zariadenie tohto typu je správny výber prevádzkového objektu kľúčový. Pre projekt Recovery Resort sme zabezpečili ideálny prevádzkový objekt.

Rezort je situovaný v krásnom vysokohorskom prostredí Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry. Priestranný areál s relaxačnou záhradou má rozlohu 10 tisíc m2, je obklopený prírodou a ponúka absolútny pokoj a súkromie. 

Budova má výbornú dispozíciu, poskytuje komfortné ubytovanie v 24 izbách a 3 apartmánoch. Disponuje aj množstvom funkčných priestorov, vrátane modernej kuchyne, denných miestností, wellness a fitness štúdia. 

Recovery Resort sa hneď po otvorení stane najväčším súkromným terapeutickým zariadením tohto druhu v oblasti duševného zdravia na Slovensku aj v Českej republike.

Marketing

Hlavným produktom terapeutického zariadenia Recovery Resort sú špecializované programy. Budovanie značky bude podporené efektívnym marketingom, aktívnym PR a ponukou specifických služieb.

Recovery Resort bude získavať klientov prostredníctvom širokej siete vlastných internetových stránok, priamym marketingom (firemní zákazníci) a formou odporúčaní odborných lekárov a zmluvných terapeutov v regiónoch. 

Cieľovými trhmi sú Slovensko a Česká republika. Centrum má 3 hlavné cieľové skupiny:

Široká verejnosť

Je primárnou cieľovou skupinou. Tvoria ju všetci ľudia s vážnejšími psychickými problémami či  závislosťami a nižšou cenovou citlivosťou. V rámci SR a ČR sa jedná o tisíce až desaťtisíce ľudí.

Súkromné spoločnosti

Vlastníci firiem a podnikatelia, ktorí majú záujem o kvalitnú starostlivosť v oblasti psychického zdravia, mentálnej výkonnosti alebo duševnej pohody pre manažment i zamestnancov.

Odborná verejnosť

Psychoterapeuti, súkromné kliniky a odborní lekári, ktorí spolupracujú s Recovery Resort pri zabezpečení rezidenčného typu terapie pre ich klientov alebo pacientov.

Zakladatelia spoločnosti venujú projektu všetok čas a plnú pozornosť, čo dokazuje aj zoznam toho, čo doteraz pre projekt zabezpečili:

•  pripravili plne funkčný a profitabilný koncept terapeutického centra,
•  získali dostatok významných a udržateľných konkurenčných výhod,
  detailne naplánovali všetky úlohy a procesy potrebné pre otvorenie,
•  zabezpečili ideálnu nehnuteľnosť v skvelej lokalite a s veľkým pozemkom,
•  zrealizovali väčšinu potrebných stavebných úprav v interiéri,
•  zahájili výrobu web stránok a prípravu marketingovej kampane,
•  aktuálne realizujú špecializované školenia a výcvik terapeutov. 

ZÁMER INVESTÍCIE

 • Finalizácia zariadenia izieb a funkčných priestorov
 • Vybudovanie relaxačnej záhrady a úprava areálu
 • Dokončenie obstarania prevádzkového objektu
 • Realizácia marketingovej kampane a vstupu na trh

Investičná príležitosť jdo projektu Recovery Resort e skutočne jedinečná. Realizátori už zabezpečili všetko podstatné – komplexné know-how, profitabilný a zmysluplný koncept, špecifický druh služieb pre širokú cieľovú skupinu, silný marketing, trvalé konkurenčné výhody, ideálny prevádzkový objekt a sú v každej oblasti pripravení už o pár mesiacov spustiť prevádzku.

Celkový objem investície do projektu Recovery Resort je 990.000 Eur. Prvá fáza investície bola úspešne ukončená v objeme 330.000 Eur. 

Vo februári 2020 bola spustená finálna fáza investície:

 • Celkový objem investície je 660.000 Eur
 • Čiastková investícia je možná od 20.000 Eur
 • Predpokladaný priemerný ročný výnos pre investora je viac ako 10%

Kontaktujte nás, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie.


Zavrieť menu