POBYTOVÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Investičná príležitosť

Budova centra

Spoločnosť Recovery Resorts čoskoro otvorí jedinečné pobytové terapeutické zariadenie vyššieho štandardu pre 50 klientov, ktoré bude formou pobytov poskytovať efektívnu pomoc a kvalitnú terapiu v oblasti duševného zdravia v nádhernom prírodnom prostredí Liptova.

Moderné Centrum ALAVITA bude špičkou v oblasti komplexnej starostlivosti o duševné zdravie. Bude poskytovať kvalitnú pomoc v širokom spektre duševných stavov, od vážnejších psychických problémov, závislostí, životných kríz až po posilnenie mentálnej kondície a celkovú duševnú rehabilitáciu.

Investujte do zmysluplného slovenského projektu so zaujímavým výnosom a získajte dlhodobý pasívny príjem

Táto investícia je vhodná pre investorov aj pre verejnosť. Celý projekt vám osobne odprezentujeme, objasníme všetky detaily, zodpovieme vaše otázky a ukážeme vám areál i priestory centra.

Zistite viac o tejto investičnej príležitosti a v prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.

DôLEžITÉ informácie

AkÉ problémY projekt rieši

Položte si otázku: Čo by som robil, keby mňa alebo môjho blízkeho začali trápiť panické ataky, silnejšie problémy s úzkosťou, depresiou, nespavosťou alebo dokonca závislosťou? Keby si môj stav vyžadoval dlhodobejšiu intenzívnu pomoc, aké by som mal možnosti liečby? … Môže sa to prihodiť komukoľvek z nás. Až vtedy si obvykle uvedomíme 2 veci – že duševné zdravie má obrovskú hodnotu a že na Slovensku chýba kvalitný a dôstojný spôsob účinnej pomoci v tejto oblasti.

Medzi nami žijú stovky tisíc ľudí trpiaci vážnejšími psychickými problémami. V súčasnosti môžu svoje problémy riešiť len ambulantne u psychiatra či psychológa, hospitalizáciou na psychiatrickom oddelení alebo umiestnením do ústavného psychiatrického zariadenia, kde žiaľ kvalita nie je prioritou. 

Doteraz na Slovensku nebolo žiadne moderné terapeuticko-rehabilitačné nezdravotnícke zariadenie vyššieho štandardu, ktoré formou dlhších pobytov poskytuje kvalitnú a komplexnú pomoc v oblasti duševného zdravia.  Takéto centrum dokáže efektívne pomôcť väčšine ľudí, ktorí trpia liečiteľnými duševnými poruchami a problémami. Každý rok pomôžeme viac ako 500 klientom.

Projektom Centra ALAVITA prinášame nový, originálny, spoľahlivý, potrebný a stále žiadanejší spôsob odbornej pomoci, a naviac za skutočne prijateľné ceny. Otvorením centra vyplníme veľkú dlhoročnú dieru v oblasti starostlivosti o duševné zdravie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

koho problémy projekt rieši

Centrum ponúkne jedinečný spôsob pomoci veľmi širokej skupine ľudí s duševnými problémami a dokáže uspokojiť aj ich vyššie nároky.

Široká verejnosť

🔶 Ľudia so stredne ťažkými a ľahšími dušenými problémami, ktoré je možné efektívne riešiť terapiou a psychologickou intervenciou.

Koho sa to týka

🔸 Ľudia trpiaci takým druhom alebo intenzitou duševných problémov, pri ktorých ambulantná liečba nie je vhodná alebo je nepostačujúca.

🔸 Ľudia, u ktorých si riešenie ich duševného problému vyžaduje dlhodobejšiu intenzívnu terapiu a kvalitnú starostlivosť.

🔸 Ľudia, ktorí pri riešení svojho duševného problému preferujú vyšší štandard terapie, služieb, starostlivosti, ubytovania, stravovania a prostredia ako poskytujú ústavné psychiatrické zariadenia.

🔸 Ľudia, ktorí potrebujú pokojné, bezpečné, kontrolované prostredie a dostatočný odstup od svojich bežných povinností, každodenných problémov a vzťahov (partner, deti, práca, priatelia a pod.), aby sa mohli plne sústrediť len na seba a na dosiahnutie želaných pozitívnych zmien.

🔸 Ľudia na dlhodobej PN kvôli duševnému problému, ktorí chcú aktívne zlepšovať svoj stav počas absolvovania terapeutického alebo regeneračného pobytu v centre (aj v priebehu PN).

🔸 Ľudia, ktoré trpeli látkovou závislosťou a po absolvovaní odvykacieho programu v zdravotníckom zariadení potrebujú zregenerovať, posilniť všetky zdravé a želané návyky, svoju mentálnu kondíciu, sebavedomie a pripraviť sa na úspešný návrat do bežného života.

🔸 Ľudia s ľahšou látkovou závislosťou alebo behaviorálnou závislosťou, ktorých liečbu významne podporuje opustenie obvyklého prostredia a kontaktov, prípadná zmena denného režimu, intenzívna terapia a neustála podpora v kontrolovanom prostredí.

🔸 Ľudia, ktorí chcú predísť tomu, aby mali akýkoľvek záznam o liečbe v zdravotnej dokumentácii.

🔸 Ľudia, ktorí kvôli obavám z možnej spoločenskej stigmatizácie majú záujem o riešenie svojich problémov len pri zachovaní absolútnej diskrétnosti a anonymity.

🔷 Ľudia bez diagnostikovaného duševného problému, ktorí sú celkovo v poriadku, len práve prežívajú emocionálne či inak psychicky náročné obdobie života a hľadajú spoľahlivú profesionálnu pomoc na bezpečnom a pokojnom mieste s vyšším štandardom služieb.

Koho sa to týka

🔹 Ľudia, ktorí prežili traumatizujúci zážitok (stratu blízkej osoby, násilie, haváriu a pod.) a hľadajú bezpečné miesto s permanentnou odbornou pomocou a podporou.

🔹 Ľudia, ktorí po náročnom životnom období potrebujú v pomerne krátkom čase veľmi kvalitne zregenerovať a posilniť svoju duševnú kondíciu.

🔹 Ľudia, dlhodobo trpiaci nadmerným stresom, napätím a nervozitou, ktorí hľadajú miesto s trvalým pokojovým režimom pre rýchle a hlboké zrelaxovanie pod odborným vedením profesionálov.

Firemná klientela

Služby pre podnikateľské subjekty so špecifickými podmienkami a dôrazom na diskrétnosť.

🔸 Rehabilitačné a relaxačné pobyty pre vlastníkov obchodných spoločností a podnikateľov.
🔸 Terapeutické a rehabilitačné pobyty pre kľúčových zamestnancov s duševnými problémami.
🔸 Relaxačné pobyty pre zamestnancov v rámci preventívnej starostlivosti o duševné zdravie.

Post-pandemické programy

Pre ľudí, ktorých duševné zdravie a pohodu negatívne ovplyvnila pandemická situácia, sme pripravili špecializované programy zamerané na rôzne spôsoby traumatizácie. Centrum im poskytne bezpečné miesto, nádherné prostredie, pokojový režim a intenzívnu profesionálnu pomoc.

🔹 Pracovníci v prvej línii (zdravotníci, záchranári, hasiči, policajti a pod.). 
🔹 Ľudia, ktorých duševný stav sa zhoršil v súvislosti s prekonaním COVIDu.
🔹 Ľudia, ktorí kvôli COVIDu stratili blízku osobu alebo boli iným spôsobom traumatizovaní.

kvalita a dôstojnosť

Starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku je dlhodobo nedostatočná a nekvalitná.

o centre

Jedinečná terapeutická metóda

Centrum ALAVITA poskytne účinnú pomoc pri stredne ťažkých a ľahších formách problémov s psychikou, závislosťami a správaním. Špecializuje sa na neorganické poruchy, ktoré je možné efektívne a trvalo riešiť psychoterapiou. Centrum využíva veľmi účinnú a komplexnú terapeutickú metódu, ktorá umožňuje dosiahnuť významné a udržateľné zlepšenie stavu klientov.

Odborný prístup je originálny, efektívny, spoľahlivý a v súlade s konvenčnou psychoterapiou a medicínou, založený na aktuálnych poznatkoch z rôznych vedných odborov, zameraný na prvotné príčiny problémov, kombinuje rôzne nástroje pomoci, v značnej miere pracuje priamo s podvedomím a rieši súčasne psychickú, telesnú i sociálnu oblasť problému klienta. Naviac, rozľahlý areál centra sa nachádza vo veľmi zdravom vysokohorskom prostredí, čo významne podporuje kvalitnú rehabilitáciu klientov.

Všetky služby centra budú poskytované formou špecializovaných programov v rámci pobytu. Klienti absolvujú intenzívnu a súvislú terapiu v kontrolovanom prostredí, vďaka čomu získajú odstup od bežných starostí a môžu sa plne sústrediť na dosiahnutie pozitívnych zmien v ich živote. Centrum ALAVITA ponúkne tri druhy programov – terapeutické, rehabilitačné a relaxačné. Programy majú  trvanie od 1 do 12 týždňov, najčastejšie 1 až 4 týždne. 

15 Oblastí pomoci

Úzkostné poruchy a fóbie
Depresie a nálady
Syndróm vyhorenia
Nadmerný stres a adaptácia
Poruchy príjmu potravy
Trauma a PTSD
Emocionálna kríza
Digitálny detox
Nízke sebavedomie
Závislosť na alkohole
Drogová závislosť
Závislosť na liekoch
Behaviorálne závislosti
Poruchy spánku
Syndróm dráždivého čreva

Ideálny prevádzkový objekt

Vyhovujúce priestory sú pre pobytové terapeutické centrum kľúčové. Prevádzkový objekt Centra ALAVITA je situovaný v nádhernom prírodnom prostredí dolného Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, pri obci Liptovské Revúce.  

Rozľahlý areál má vlastnú príjazdovú cestu a z každej strany je obklopený krásnou prírodou. Ponúka pokoj, dostatok súkromia i priestoru pre relaxačnú záhradu, oddychové zóny a vonkajšie aktivity. 

Veľká 2-poschodová budova s dvoma krídlami a prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou, je energeticky úsporná a poskytuje dokonalú dispozíciu pre tento typ zariadenia. Aktuálne sú jej priestory už plne uspôsobené potrebám pobytového terapeutického centra.

Komfortné ubytovanie a kvalitné služby

Centrum ALAVITA poskytne všetkým klientom komfortné ubytovanie v moderných 1-lôžkových a 2-lôžkových izbách a priestranných apartmánoch. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie a veľkú loggiu. Klienti majú počas pobytu plne zabezpečené chutné a zdravé stravovanie a pitný režim. Súčasťou pobytu sú aj komplexné hotelové služby a klienti majú k dispozícii terapeuta nonstop (24/7). Centrum zabezpečí každému klientovi v priebehu pobytu aj po jeho ukončení absolútnu anonymitu a diskrétnosť. 

Klienti budú mať k dispozícii privátne fitness a wellness, prístupné len pre klientov centra. Fitness je vybavené kvalitnými strojmi na cvičenie. Moderné wellness ponúkne 3 sauny, vírivé vane a veľkú odpočiváreň s výhľadom na okolitú prírodu. V rámci rehabilitácie a skrášľovania tela môžu klienti využiť širokú ponuku služieb starostlivosti o telo, masáže, zábaly, kozmetické procedúry a ďalšie.

V celom rezorte je udržiavaný pokojový režim. Dizajn a vybavenie vnútorných priestorov podporuje uvoľnenie a oddych. Klienti môžu v interiéri tráviť voľný čas v dennej miestnosti s krbom a akváriom, klubovej miestnosti s biliardom alebo využiť veľkú knižnicu v lobby. V exteriéri budú mať k dispozícii 3 oddychové zóny, letnú terasu a veľkú relaxačnú záhradu.

Dispozícia objektu

Marketing

Cieľové trhy a skupiny

Primárnymi cieľovými trhmi Centra ALAVITA sú Slovensko a Česká republika. Neskôr budú služby centra poskytované aj v anglickom a nemeckom jazyku, čím sa cieľové trhy významne rozšíria. 

Hlavnú cieľovú skupinu tvoria všetci dospelí a ich rodinní príslušníci, ktorí trpia problémami v oblasti duševného zdravia, závislostí či neželaného správania. Dôležitú cieľovú skupinu tvorí aj firemná klientela. Vlastníci súkromných spoločností a podnikatelia, ktorí majú záujem o kvalitnú starostlivosť v oblasti psychického zdravia, mentálnej výkonnosti alebo duševnej pohody pre seba, manažment a kľúčových zamestnancov. 

Nová špecifická cieľová skupina vznikla v súvislosti s epidemickou situáciou. Tvoria ju jednotlivci zo širokej verejnosti, ktorých psychiku negatívne zasiahlo ochorenie, udalosti v ich živote alebo prijaté opatrenia. Osobitú podskupinu tvoria zdravotníci a pracovníci v prvej línii, pre ktorých Centrum ALAVITA pripravilo špecializovaný rehabilitačný program za zvýhodnených podmienok.

Potenciál trhu

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2018 na Slovensku trpel každý 8. obyvateľ psychickou poruchou. Duševné poruchy v populácii vyskytujú v oveľa vyššej miere ako sa všeobecne predpokladá. Väčšina porúch bez organickej príčiny je zároveň riešená neúčinne alebo vôbec. 

Súčasná epidemická situácia spôsobila významné zvýšenie výskytu duševných problémov. Dlhodobá izolácia, vystavenie strachu o zdravie a o život, úmrtia blízkych, silný stres spôsobený opatreniami či obavy z budúcnosti zapríčinili v populácii vznik alebo zosilnenie psychických porúch (úzkosti, fóbie, depresie, poruchy spánku) a neželaného správania (závislosť na alkohole, závislosť na liekoch). V súvislosti s tým významne vzrástol aj dopyt po službách Centra ALAVITA. 

Už viac ako rok sú zdravotníci a ostatní pracovníci v prvej línii boja s pandémiou pod veľkým tlakom, zažívajú závažné psychické traumy a nemajú takmer žiadny čas na kvalitný oddych. Mnoho z nich trpí úzkosťami, depresiou, posttraumatickým stresovým syndrómom alebo nadmerným užívaním liekov na psychiku. Keď sa o niekoľko mesiacov začne situácia v nemocniciach zlepšovať, budú mať po dlhom čase prvú príležitosť vysporiadať sa s svojou psychickou traumou. V tejto súvislosti očakávame markantný nárast záujmu o jedinečné služby centra pripravené priamo pre túto špecifickú skupinu klientov

štatistiky za 2019

Podľa NCZI bolo v roku 2019 na Slovensku uskutočnených:

1,880.000

vyšetrení v psychiatrických ambulanciách

394.000

krát diagnostikovaná psychická porucha

44.000

osôb hospitalizovaných kvôli psychickej poruche

V Čechách sú tieto štatistiky približne 2-násobné.

Propagácia a konkurenčné výhody

Marketingová stratégia Centra ALAVITA je moderná a veľmi efektívna. Ako potvrdzujú aj naše dlhoročné praktické skúsenosti, ľudia s duševnými poruchami sa primárne snažia vyhľadávať informácie o ich problémoch a možnostiach ich riešenia na internete. 

Preto sme už v roku 2013 začali nakupovať slovenské a české internetové domény, ktoré priamo zastrešujú nami riešené problémy a spôsoby pomoci. Aktuálne vlastníme viac ako 100 slovenských a 60 českých internetových domén, ktoré úzko súvisia so službami centra a v súčasnosti pripravujeme tematické web stránky, ktoré budú na týchto doménach publikované. Takýto spôsob propagácie služieb je účinný a zároveň veľmi ekonomický

Propagácia služieb Centra ALAVITA je zameraná na verejnosť a podnikateľské subjekty (firemní klienti). Realizovaná bude primárne cez web stránku centra a širokú sieť vlastných tematických web stránok. Využité budú aj online a offline médiá, kde bude formou inzercie, PR článkov a rozhovorov prezentované centrum a jeho služby. Dôležitou súčasťou propagácie sú naši odborní partneri – psychológovia a lekári na celom území cieľových trhov. Partnerstvo sa uplatňuje formou vzájomnej spolupráce a odporúčania služieb.

Centrum má zabezpečené kľúčové konkurenčné výhody. Trvalými výhodami centra sú jeho jedinečná terapeutická metóda, ideálny prevádzkový objekt v skvelej lokalite a vlastníctvo tematických internetových domén pokrývajúcich celý segment trhu.

Na Slovensku žiadne podobné zariadenie nie je. V Čechách sú tri podobné zariadenia, ktoré však riešia iba závislosti alebo úzku skupinu problémov. Ceny za ich služby sú podobné alebo vyššie ako v Centre ALAVITA.

Vybrané domény

Vlastníme aj verzie domén bez polmlčky.

uzkosti.sk
uzkost-liecba.sk
generalizovana-uzkost.sk
panicka-porucha.sk
strachy.sk
fobia.sk
agorafobia.sk
socialnafobia.sk
busenie-srdca.sk
nutkave-myslienky.sk
ptsd.sk
stres-pomoc.sk
syndromvyhorenia.sk
adaptacna-porucha.sk
depresia-liecba.sk
poruchy-nalad.sk
poruchy-prijmu-potravy.sk
anorexia-bulimia.sk
prejedanie.sk
schudnut-zdravo.sk
syndrom-drazdiveho-creva.sk
tetania.sk
poruchy-spanku.sk
zavislosti.sk
liecba-zavislosti.sk
zavislost-alkohol.sk
drogova-zavislost.sk
sebadovera.sk
sebavedomie.sk
osobnostny-rozvoj.sk
rehabilitacnepobyty.sk
terapeuticke-pobyty.sk

o investícii

AKTUÁLNY STAV

•  Vytvorili sme funkčný a ziskový model pobytového terapeutického centra.
•  Prinášame modernú účinnú terapiu a nadštandardnú starostlivosť.
•  Zabezpečili sme množstvo významných konkurenčných výhod.
•  Pripravili sme efektívnu reklamnú stratégiu a spôsoby distribúcie služieb.
•  Spustili sme výrobu webstránok a prípravu marketingovej kampane.
•  Ideálny prevádzkový objekt v skvelej lokalite a s veľkým pozemkom.
•  Zrealizovali sme všetky stavebné úpravy a zariaďujeme celý interiér.
•  Spravili sme nábor a výber zamestnancov, prebieha výcvik terapeutov.
•  V súčasnosti realizujeme prípravy na skoré spustenie prevádzky. 

progres

Prevádzkové priestory 95%
Personálne zabezpečenie 95%
Prezentácia, PR a marketing 95%
Interné procesy a manažment 100%
Odborný prístup a metodika 100%

investičná príležitosť

Projekt pobytového terapeutického centra duševného zdravia spoločnosti Recovery Resorts je zmysluplný, originálne skoncipovaný, detailne pripravený, dostatočne profitabilný a dlhodobo udržateľný.

Ako prví prinášame na Slovensko jedinečný a veľmi žiadaný druh pomoci vo vysokej odbornej kvalite a pri zachovaní cenovej dostupnosti pre pomerne širokú verejnosť.

Realizátori projektu majú bohaté odborné znalosti, dlhoročné praktické skúsenosti a potrebné podnikateľské zručnosti. Svoju kompetentnosť a nasadenie preukázali pri príprave obchodného modelu, hľadaní a úpravách prevádzkového objektu, zabezpečení marketingu, personálu a významných konkurenčných výhod. Počas prvých rokov fungovania centra ho budú riadiť ako jeho rezidenti.

🔹 Celková investícia presahuje 1 mil. Eur.
🔹 Viac ako polovicu investície sme už prijali.Eur
🔹 Predpokladaný ročný obrat je 990 tisíc Eur.
🔹 Čiastková investícia je možná od 20.000 Eur.
🔹 Nadštandardné ročné výnosy pre investora

Prečo investovať do projektu

kotaktujte nás

Napíšte nám a získajte ďalšie dôležité informácie o tejto investičnej príležitosti. V prípade záujmu Vám ďalšie detaily o projekte a investícii radi odprezentujeme online alebo na osobnom stretnutí.