RECOVERY RESORT

INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSť

Recovery Resort je pripravované súkromné terapeutické zariadenie hotelového typu, ktoré formou pobytov poskytuje efektívnu pomoc pri vážnejších formách psychických problémov ako úzkosti, panické ataky, fóbie, závislosti, depresívne nálady, stres, poruchy spánku a ďalšie.

Projekt terapeutického centra Recovery Resort má jedinečný koncept, ponúka špecifické služby pre širokú cieľovú skupinu, množstvo konkurenčných výhod a ideálny prevádzkový objekt s veľkým areálom. Otvorenie centra je plánované v horizonte niekoľkých mesiacov.

Ak hľadáte príležitosť investovať do zmyslupného projektu so zaujímavým ročným výnosom, tak Recovery Resort môže byť pre Vás tou správnou voľbou.  

Na čo reagujeme

Naše rozhodnutie zriadiť moderné rezidenčné terapeutické centrum je reakciou na veľmi nepriaznivú situáciu v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a nedostatok zariadení vyššieho štandardu zameraných na túto oblasť služieb.

Naše rozhodnutie zriadiť moderné rezidenčné terapeutické centrum je reakciou na veľmi nepriaznivú situáciu v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a tiež na absolútny nedostatok zariadení vyššieho štandardu zameraných na túto oblasť služieb.

NEPRIAZNIVÝ sTAV

Výskyt duševných porúch je na Slovensku skutočne vysoký. Podľa MZ SR v roku 2017 trpel každý ôsmy obyvateľ Slovenska psychickou poruchou.

V roku 2018 bolo na Slovensku uskutočnených
1,8 milióna vyšetrení v psychiatrických ambulanciách,
384.000 krát diagnostikovaná psychická porucha,
44.000 krát hospitalizácia kvôli psychickej poruche.

Podľa NCZI sú údaje o výskyte psychických porúch značne podhodnotené. Napríklad až 75% ľudí trpiacich úzkosťou, depresiou a závislosťou na alkohole sa vôbec neliečilo.

CHÝBA ÚčINNÁ LIEčBA A POMOC

V ambulantnej starostlivosti je veľký nedostatok psychiatrov a psychoterapeutov. Psychiatri sú nútení vyšetriť za jeden deň viac ako 30 pacientov a čakacia doba na ambulantné vyšetrenie je v priemere 7,3 týždňa. Psychiater má na jedno vyšetrenie približne 15 minút. Za ten čas by mal stihnúť pacienta správne zdiagnostikovať, stanoviť terapiu a všetko zdokumentovať. Pri väčšine obvyklých psychických problémov by mala byť prvou voľbou kvalitná psychoterapia.  V súčasnosti je u nás alarmujúci aj nedostatok psychoterapeutov, ktorí by pri práci s klientom využívali moderné a dostatočne efektívne metódy pomoci.

Z týchto dôvodov je u nás ambulantná starostlivosť málo účinná. Terapiou prvej voľby sa žiaľ stala medikamentózna liečba. Tá sa snaží pacientom ponúkať najmä tlmenie obťažujúcich príznakov, no takmer vôbec nerieši prvotné príčiny ich problémov.

Ústavná liečba v oblasti duševného zdravia na Slovensku je dlhodobo tiež na veľmi nízkej úrovni. Takmer všetky štátne zariadenia sú zamerané len na liečbu závažných foriem psychických porúch a na liečbu ťažších závislostí. Tieto zariadenia sú obvykle zastarané a poskytujú pomerne nízky štandard prostredia. Zariadenia so zameraním na miernejšie formy psychických problémov a závislostí s modernou účinnou psychoterapiou a vyšším štandardom služieb na Slovensku chýbajú.

PROJEKT recovery resort

Rezidenčné terapeutické centrum Recovery Resort bude poskytovať účinnú terapiu, kvalitnú rehabilitáciu a odborné poradenstvo v oblasti psychického zdravia a duševnej pohody.

zameranie služieb

Služby centra budú špecializovať na stredné a ťažšie formy psychických porúch a problémov, ktoré sa v populácii vyskytujú najčastejšie a u ktorých je zároveň reálny predpoklad dosiahnutia významného dlhodobého zlepšenia stavu formou terapie.

Tisíce ľudí na Slovensku i v Čechách trpí psychickými problémami v takej forme alebo intenzite, pri ktorej je klasická ambulantná starostlivosť nedostatočná alebo nevyhovujúca. 

Úspešné a trvalé zvládnutie týchto porúch či problémov si preto vyžaduje súvislejšiu účinnú terapiu vo vyhovujúcom prostredí.  

OBLASTI POMOCI

 • Úzkosti, fóbie, panická porucha
 • Nadmerný stres
 • Syndróm vyhorenia
 • Závislosti a návyky
 • Depresie a poruchy nálad
 • Poruchy spánku
 • Poruchy príjmu potravy
 • Poruchy správania

Výber vhodného prevádzkového objektu je pre zariadenie tohto typu kľúčový. Pre projekt Recovery Resort sme zabezpečili ideálny prevádzkový objekt a aktuálne realizujeme všetky potrebné stavebné úpravy.

Rezort je situovaný v krásnom vysokohorskom prostredí Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, pri obci Liptovské Revúce. Priestranný areál s relaxačnou záhradou má rozlohu 10 tisíc m2, je obklopený nádhernou prírodou a ponúka absolútny pokoj a súkromie.

Budova má výbornú dispozíciu, poskytuje komfortné ubytovanie v 24 izbách a 3 apartmánoch. Disponuje aj množstvom funkčných priestorov, vrátane modernej kuchyne, denných miestností, veľkého wellness a fitness štúdia.

Výber vhodného prevádzkového objektu je pre zariadenie tohto typu kľúčový. Pre projekt Recovery Resort sme zabezpečili ideálny prevádzkový objekt a aktuálne realizujeme všetky potrebné stavebné úpravy.

Rezort je situovaný v krásnom vysokohorskom prostredí Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry. Priestranný areál s relaxačnou záhradou má rozlohu 10 tisíc m2, je obklopený prírodou a ponúka absolútny pokoj a súkromie. 

Budova má výbornú dispozíciu,  poskytuje komfortné ubytovanie v 24 izbách a 3 apartmánoch. Disponuje aj množstvom funkčných priestorov, vrátane modernej kuchyne, denných miestností, wellness a fitness štúdia. 

SPôSOB POMOCI

Služby Recovery Resort sú poskytované vo forme špecializovaných programov, ktoré klienti absolvujú počas pobytu. Tento spôsob pomoci umožňuje dostatočne intenzívnu, súvislú a účinnú terapiu v kontrolovanom prostredí bez rušivých vplyvov. Klienti sa tak môžu plne sústrediť na pozitívne zmeny a zároveň získať odstup od všetkých starostí bežného života.

DRUHY PROGRAMOV​

V závislosti od ich účelu bude centrum poskytovať tri druhy špecializovaných programov
 • Terapeutické programy
 • Rehabilitačné programy
 • Relaxačné programy

S ohľadom na typ a intenzitu riešeného problému trvajú programy od 2 do 12 týždňov.

TERAPEUTICKÁ METÓDA

Sformovali sme efektívnu terapeutickú metódu, prostredníctvom ktorej sme za ostatných šesť rokov pomohli viac ako 500 klientom významne zlepšiť stav alebo úplne vyriešiť ich problém. Využívame integratívnu terapiu s celostným prístupom a zameraním na riešenie prvotných príčin problémov. Náš odborný prístup je založený na vedecky podložených princípoch.

Recovery Resort sa hneď po otvorení stane najväčším súkromným terapeutickým zariadením tohto druhu v oblasti duševného zdravia  na Slovensku aj v Českej republike.

Autorom a realizátorom projektu Recovery Resort je skúsený terapeut a podnikateľ Miroslav Danaj. Odbornú špecializáciu absolvoval v Londýne, kde následne získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Jeho terapeutický prístup je pragmatický a plne v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Má bohaté znalosti a praktické skúsenosti s riešením závažných psychických problémov a náročných životných situácií.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné služby v oblasti duševného zdravia a celkovej kvality života.

Ivana Matejovič je skúsená terapeutka a spoluautorka projektu, ktorá sa vo významnej miere podieľa na jeho vývoji a realizácii. 

Ivana Matejovicova1

Autorom a realizátorom projektu Recovery Resort je skúsený terapeut a podnikateľ Miroslav Danaj. Odbornú špecializáciu absolvoval v Londýne, kde následne získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Jeho terapeutický prístup je pragmatický a plne v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Má bohaté znalosti a praktické skúsenosti s riešením závažných psychických problémov a náročných životných situácií.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné služby v oblasti duševného zdravia a celkovej kvality života.

Ivana Matejovič je skúsená terapeutka a spoluautorka projektu, ktorá sa vo významnej miere podieľa na jeho vývoji a realizácii. 

Autorom a realizátorom projektu Recovery Resort je skúsený terapeut a podnikateľ Miroslav Danaj. Odbornú špecializáciu absolvoval v Londýne, kde následne získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Jeho terapeutický prístup je pragmatický a plne v súlade s praxou založenou na dôkazoch (evidence-based).

Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom centre v Bratislave, kde poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Má bohaté znalosti a praktické skúsenosti s riešením závažných psychických problémov a náročných životných situácií.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné služby v oblasti duševného zdravia a celkovej kvality života.

Ivana Matejovič je skúsená terapeutka a spoluautorka projektu, ktorá sa vo významnej miere podieľa na jeho vývoji a realizácii. 

18

ROKOV ODBORNEJ PRAXE
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
HODÍN TERAPIE A PORADENSTVA

Marketing

Hlavným produktom terapeutického zariadenia Recovery Resort sú špecializované programy. Budovanie značky bude podporené efektívnym marketingom, aktívnym PR a ponukou specifických služieb.

Recovery Resort bude získavať klientov najmä prostredníctvom širokej siete vlastných internetových stránok, priamym marketingom (firemní klienti) a formou odporúčaní odborných lekárov a zmluvných terapeutov v regiónoch. 

Cieľovými trhmi sú Slovensko a Česká republika. Centrum má 3 hlavné cieľové skupiny:

Široká verejnosť

Je primárnou cieľovou skupinou. Tvoria ju všetci ľudia s vážnejšími psychickými problémami či  závislosťami a nižšou cenovou citlivosťou. V rámci SR a ČR sa jedná o tisíce až desaťtisíce ľudí.

Firemní klienti

Vlastníci firiem a podnikatelia, ktorí majú záujem o kvalitnú starostlivosť v oblasti psychického zdravia, mentálnej výkonnosti alebo duševnej pohody pre manažment i zamestnancov.

Odborná verejnosť

Psychoterapeuti, súkromné kliniky a odborní lekári, ktorí spolupracujú s Recovery Resort pri zabezpečení rezidenčného typu terapie pre ich klientov alebo pacientov.

Zakladatelia spoločnosti venujú projektu všetok čas a plnú pozornosť, čo dokazuje aj zoznam toho, čo doteraz pre projekt zabezpečili:

•  pripravili plne funkčný a profitabilný koncept terapeutického centra,
•  získali dostatok významných a udržateľných konkurenčných výhod,
  detailne naplánovali všetky úlohy a procesy potrebné pre otvorenie,
•  zabezpečili ideálnu nehnuteľnosť v skvelej lokalite a s veľkým pozemkom,
•  zrealizovali väčšinu potrebných stavebných úprav v interiéri,
•  zahájili výrobu web stránok a prípravu marketingovej kampane,
•  aktuálne realizujú špecializované školenia a výcvik terapeutov. 

ZÁMER INVESTÍCIE

 • Finalizácia zariadenia izieb a funkčných priestorov
 • Vybudovanie relaxačnej záhrady a úprava areálu
 • Dokončenie obstarania prevádzkového objektu
 • Realizácia marketingovej kampane a vstupu na trh

Investičná príležitosť do projektu Recovery Resort je skutočne jedinečná. Realizátori už zabezpečili všetko podstatné – komplexné know-how, profitabilný a zmysluplný koncept, špecifický druh služieb pre širokú cieľovú skupinu, silný marketing, trvalé konkurenčné výhody, ideálny prevádzkový objekt a sú v každej oblasti pripravení už o pár mesiacov spustiť prevádzku.

Investícia je realizovaná formou tichého spoločenstva. Celkový objem investície do projektu Recovery Resort je 990.000 Eur. Prvá fáza investície bola úspešne ukončená v objeme 330.000 Eur. 

Aktuálne prebieha finálna fáza investície v objeme 660.000 Eur. Čiastková investícia je možná od 20.000 Eur. Predpokladaný priemerný ročný výnos tichého spoločníka je viac ako 10%.

Kontaktujte nás, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie.


Zavrieť menu