RIEŠENIE EPIDEMICKEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S

COVID-19

Podobne ako väčšinu podnikateľských aktivít, aj náš projekt do istej miery ovplyvnila náhla a nečakaná epidemická situácia. V našom prípade išlo našťastie iba o posun termínu otvorenia centra. Veríme, že s prispením prebiehajúceho očkovania sa situácia čoskoro upokojí a život sa začne vracať do normálu.  

Centrum ALAVITA je špecializované účelové zariadenie s vlastným špecifickým režimom, nízkou fluktuáciou klientov i personálu a s plnou kontrolou pohybu osôb v areáli aj budove centra. Výborná dispozícia prevádzkového objektu, dostatočne veľké vnútorné priestory spolu s prijatými prísnymi epidemickými opatreniami nám umožňujú otvoriť centrum aj v prípade prísnejších vládnych nariadení a efektívne chrániť našich klientov i zamestnancov.

epidemická situácia

nariadenia úvz

Pobytové terapeutické centrum duševného zdravia je špecializované účelové zariadenie s vlastným režimom. Z toho dôvodu sa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva súvisiace s ubytovaním v rámci cestovného ruchu vzťahujú na chod centra len v pomerne obmedzenej miere. 

Na rozdiel od klasických ubytovacích zariadení pre verejnosť, centrum ALAVITA poskytuje ubytovanie a všetky ďalšie služby výhradne úzkej komunite klientov počas dlhodobejších pobytov. Nízka miera fluktuácie klientov a ubytovaného odborného personálu významne zvyšuje celkovú bezpečnosť prostredia v centre. Vďaka dispozícii jedálne sme schopní dodržiavať aj tie najprísnejšie nariadenia o spoločnom stravovaní. Z týchto dôvodov bude centrum schopné poskytovať služby aj počas prísnejších vládnych epidemických opatrení. 

záujem o služby centra

Je prirodzené, že najväčšia pandémia na ostatných 100 rokov ovplyvnila všetky oblasti spoločenského i osobného života ľudí, starostlivosť o duševné zdravie nevynímajúc. Po prvotnom šoku a strachu z neznámeho sa síce postupne upokojujeme, ale stres spojený s obavami o život a dlhodobá intenzívna úzkosť negatívne poznačili psychiku veľkého množstva ľudí. Týmto ľuďom dokáže centrum poskytnúť bezpečné útočisko, účinne pomôcť a trvalo zlepšiť ich duševný stav. 

O to viac nás teší, že aj napriek tomu, že otvorenie centra zatiaľ žiadnym spôsobom nepropagujeme, nás v ostatných mesiacoch oslovuje stále viac ľudí so záujmom o pobyt v našom centre. Zaznamenávame aj významný nárast záujmu spomedzi našich bývalých klientov z obdobia individuálnej praxe. Je zrejmé, že vplyvom dlhotrvajúcej pandemickej situácie sa záujem o služby nášho centra markantne zvýšil.

Našu zvláštnu pozornosť si zaslúžia najmä tí, ktorí počas uplynulého roka stáli v boji s pandémiou v prvej línii, boli v priamom ohrození a riskovali vlastné zdravie a život kvôli ostatným. Preto sme sa rozhodli ponúknuť na isté obdobie všetkým lekárom, sestrám i záchranárom extra zľavy na služby centra. Je to win-win situácia, kde na jednej strane skutočne pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú a na druhej strane preukážeme sociálne cítenie, spravíme dôležitý úvodný krok pri budovaní vzťahov s verejnosťou a zlepšíme obraz nášho centra v období, keď ho verejnosť začína spoznávať.

Opatrenia v centre

Centrum ALAVITA je špecializované účelové zariadenie s vlastným špecifickým režimom. Pobyt v našom centre je bezpečný aj vďaka tomu, že každý klient má svoju vlastnú izbu a striedanie klientov je minimálne. Najkratší program u nás trvá 1 týždeň, väčšinou však 2-4 týždne. Klienti počas pobytu neopúšťajú areál centra a sú len nevyhnutnom osobnom kontakte s neterapeutickým personálom. Terapeutický personál je ubytovaný priamo v centre, čo tiež významne zvyšuje bezpečnosť pobytu našich klientov. Na dôsledné dodržiavanie všetkých prijatých opatrení osobne dohliada verejný zdravotník, ktorý je zároveň členom vedenia Centra ALAVITA. U nás sa môžete cítiť naozaj bezpečne.

Opatrenia pre klientov centra

 • Pri nástupe na pobyt v Centre ALAVITA je každý klient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 dni (využiť môžete niektoré z antigénových testovacích miest). Túto povinnosť majú aj všetci klienti, ktorí už toto ochorenie prekonali alebo boli naňho zaočkovaní.
 • Pri príchode do centra si od klienta vyžiadame platný test, skontrolujeme prípadné klinické príznaky a odmeriame klientovi telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom. Keď bude všetko v poriadku, môže nastúpiť na pobyt.
 • Každému klientovi denne meriame telenú teplotu.
 • Dbáme na dodržiavanie ROR. Rúško alebo respirátor (podľa aktuálnych nariadení) je potrebné nosiť po celý čas pobytu v interiéri aj v exteriéri. Odstup minimálne 2 metre. Ruky – časté umývanie mydlom a ich dezinfekcia.
 • Dezinfekčné stojany majú klienti k dispozícii pri vstupe do budovy, v lobby, na chodbách a pri vstupoch do všetkých spoločných priestorov, vrátane toaliet.
 • Klienti majú počas celého pobytu u nás k dispozícii kvalitné ochranné pomôcky (rúška, respirátory, rukavice)
 • Pre klientov sme pripravili dezinfekciu na ruky, ktorú majú k dispozícii priamo vo svojej izbe.
 • Klienti sa počas pobytu zdržiavajú výlučne v areáli centra. Pohyb mimo areálu centra je povolený iba v sprievode nášho personálu.
 • Ak sa počas pobytu u klienta prejavia známky ochorenia (teplota, problémy s dýchaním, kašeľ), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať náš personál. V prípade nutnosti prerušenia pobytu ho klient môže dokončiť neskôr v rámci náhradného termínu.

Opatrenia súvisiace s izbami klientov

 • Upravili sme kapacitu ubytovania (vždy len 1 klient na 1 samostatnej izbe s vlastným sociálnym zariadením).
 • Pripravili sme špeciálne sanitačné programy s upravenou frekvenciou upratovania.
 • Pre účinné zabránenie infekčného prenosu používajú naše chyžné na upratanie každej izby nové ochranné rukavice a čistú sadu handier.
 • Upratovanie izieb prebieha so zvýšenou pozornosťou na dôkladnú dezinfekciu všetkých dotykových plôch.
 • Využívame špeciálny režim manipulácie s posteľnou bielizňou a uterákmi klientov. Textílie sú dezinfikované, prané a žehlené na vysokých teplotách. Pri skladovaní čistej bielizne využívame princípy bariér infekčného prenosu a do izby klienta sú umiestnené najskôr 3 dni po prijatí z práčovne. Zároveň s použitými textíliami preventívne narábame ako s potencionálne kontaminovaným materiálom.
 • Po odchode klienta z centra sa izby upratujú až nasledujúci deň. Na hĺbkové čistenie a dezinfekciu celej izby aj kúpeľne používame parný čistič, kvalitné dezinfekčné prostriedky, čističe vzduchu, generátory ozónu a germicídne žiariče.
 • Nový klient je na izbe ubytovaný až po uplynutí minimálne 48 hodín po odchode predchádzajúceho. 

Organizácia a spoločné priestory

 • Upravili sme organizáciu skupinových terapií, procedúr a aktivít tak, že sme znížili maximálny počet ľudí v jednej skupine a v jednom priestore.
 • Upravili sme organizáciu práce našich zamestnancov (chyžné, údržba) tak, aby boli v blízkom osobnom kontakte s klientmi len v nevyhnutných prípadoch.
 • Náš terapeutický personál a časť zamestnancov je ubytovaná priamo v centre, čím sa významne znižuje riziko prenosu z vonkajších zdrojov.
 • Areál a priestory centra, vrátane fitness a wellness, sú dostupné výlučne ubytovaným klientom a zamestnancom.
 • Priestory jedálne slúžia výhradne ubytovaným klientom. V jedálni sa naraz stravuje maximálne 25 klientov a s plochou 100 m² poskytuje jedáleň dostatok priestoru na potrebné rozostupy medzi stolmi. V prípade potreby je možné zabezpečiť kompletné stravovanie klientov priamo na ich izbách.
 • Umiestnili sme dezinfekčné stojany v lobby, na chodbách a pri vstupoch do všetkých spoločných priestorov.
 • Všetky spoločné hygienické zariadenia sú vybavené dezinfekčným mydlom a papierovými utierkami.
 • V priebehu celého dňa vykonávame pravidelnú dezinfekciu všetkých dotykových plôch v spoločných priestoroch.
 • Zabezpečujeme pravidelné vetranie spoločných priestorov.
 • Vykonávame pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov a kuchyne generátormi ozónu a germicídnymi žiaričmi, a tiež zvýšenú dezinfekciu všetkých dotykových plôch.
 • S obsahom odpadkových košov na izbách aj v spoločných priestoroch preventívne narábame ako s potencionálne kontaminovaným materiálom.
 • V priestoroch zariadenia sme umiestnili špeciálne boxy a uzatvárateľne vrecká na použité rúška a rukavice (potencionálne kontaminovaný odpad). 

Návštevy a dodávatelia

 • Osobné návštevy klientov počas trvania výnimočnej situácie v súvislosti s COVID-19 nie sú možné.
 • Dodávatelia majú prístup len do areálu, avšak nie do vnútorných priestorov centra. Pri a po kontakte s dodávateľmi tovarov dodržiavajú naši zamestnanci prísne hygienické pravidlá a postupy.

Opatrenia pre zamestnancov

 • Všetci naši zamestnanci a spolupracovníci majú umožnený vstup do priestorov centra len s potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testovania, nie starším ako 7 dní.
 • Pri každom príchode zamestnancov na pracovisko sledujeme prítomnosť klinických príznakov a meriame im telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom.
 • Zabezpečili sme dôkladné preškolenie personálu na zamedzenie šírenia vírusových ochorení pod dohľadom verejného zdravotníka a od všetkých zamestnancov vyžadujeme dôsledné dodržiavanie postupov a pokynov.
 • Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie ROR zamestnancami. Rúško je potrebné nosiť po celý čas výkonu práce v interiéri aj v exteriéri. Odstup minimálne 2 metre. Ruky – časté umývanie mydlom a ich dezinfekcia.
 • Náš personál sme vybavili dostatkom kvalitných ochranných pomôcok (rúška, respirátory, rukavice, ochranné štíty a pod.)
 • Upravili sme organizáciu práce a pracovných prestávok tak, aby boli zamestnanci vo vzájomnom osobnom kontakte len v nevyhnutných prípadoch.
 • V priestoroch pre zamestnancov sme umiestnili dezinfekčné stanice a dezinfekčné mydlá na ruky.
  Zabezpečujeme pravidelné vetranie priestorov pre zamestnancov a zvýšenú dezinfekciu všetkých dotykových plôch.
 • Aj mi minimálnych príznakoch respiračného ochorenia je zamestnanec povinný opustiť pracovisko a vyhľadať svojho všeobecného lekára

Získajte viac informácií

Vyžiadajte si materiály a ďalšie detaily o projekte a investičnej príležitosti.