ODBORNOSŤ A SKÚSENOSTI

O nás

                                                                                                                                                                        

Spoločnosť Recovery Resorts pôsobí v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Špecializujeme sa na poskytovanie odbornej pomoci formou terapeutických a rehabilitačných pobytov. 

Sme tím profesionálov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v individuálnej terapii a osobnom poradenstve. Zameriavame sa na tie oblasti duševných porúch, ktoré nemajú organickú príčinu a je u nich možné dosiahnuť dlhodobé zlepšenie psychoterapiou a poradenstvom.

V súčasnosti pripravujeme otvorenie moderného zariadenia vyššieho štandardu pre samoplatcov, ktoré bude špičkou v oblasti komplexnej pomoci, zameranej na riešenie prvotných príčin duševných a behaviorálnych problémov, rôznych závislostí, životných kríz a na psychickú regeneráciu. 

Centrum bude formou pobytov poskytovať kvalitnú terapiu a nadštandardnú starostlivosť v nádhernom prírodnom prostredí Liptova, a tým pomáhať ľuďom s duševnými problémami podniknúť prvé úspešné kroky na ceste k ich krajšiemu a šťastnejšiemu životu.

Zistiť viac o centre »

naše poslanie

Hlavným poslaním spoločnosti Recovery Resorts je prinášať ľuďom s duševnými problémami profesionálnu a účinnú pomoc, spoľahlivé informácie, efektívne metódy, intenzívnu celostnú terapiu a dlhodobú podporu, aby sme im uľahčili zotavenie, iniciovali trvalé pozitívne zmeny v živote a inšpirovali ich k napĺňaniu svojich túžob a cieľov.

Kto sme

Zakladatelia spoločnosti sú skúsení a erudovaní terapeuti. Počas ich dlhoročnej úspešnej praxe v individuálnej terapii nadobudli všetky odborné znalosti a praktické skúsenosti s poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti duševného zdravia. Ich terapeutický prístup je racionálny, integratívny a plne v súlade s vedeckými poznatkami (evidence-based). Majú tiež bohaté skúsenosti s uvádzaním nových spôsobov pomoci, s ich efektívnou propagáciou a etablovaním v odbornej praxi. Všetky tieto znalosti a praktické skúsenosti využívajú pri realizácii projektu pobytového terapeutického centra a pri odbornom výcviku jeho terapeutov.

Miroslav Danaj

director

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH je skúsený terapeut a podnikateľ. Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom terapeutickom centre v Bratislave a poskytol viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. Odborné vzdelanie absolvoval v Londýne, kde získal diplom v kognitívno-behaviorálnej terapii a klinickej hypnoterapii. Ako prvý na Slovensku začal vo svojej praxi úspešne využívať veľmi účinnú integratívnu hypnoterapiu. Aktuálne riadi prípravy na otvorenie pobytového terapeutického centra.

Ivana Matejovič

head manager

Mgr. Ivana Matejovič, Cert.KBH je terapeutka, koučka a lektorka v oblasti dušeného zdravia, osobnostného rozvoja a medziľudských vzťahov. Špecializuje sa na fobicko-úzkostné poruchy, stres, depresie, poruchy spánku a poruchy príjmu potravy. Od roku 2014 pôsobila v terapeutickom centre v Bratislave ako senior terapeut a poskytla viac ako 4000 hodín terapie a poradenstva. V súčasnosti sa aktívne podieľa na príprave terapeutického centra a výcviku jeho terapeutov.

Naše odborné skúsenosti

1
ROKOV ODBORNEJ PRAXE
80 +
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
80 +
HODÍN TERAPIE A PORADENSTVA​

V médiách

Miroslav Danaj v Dámskom klube (2014) – rozhovor začína po tématickom bloku v čase 3:30

Získajte viac informácií

Vyžiadajte si materiály a ďalšie detaily o projekte a investičnej príležitosti.